Plankurs for tillitsvalgte i Plankomiteer - Trikk og T-bane

Publisert av Linda 15.11.2019

Fotolia_redigert+klokke+turnus

Studie- og agitasjonsutvalget avholder 9 og 10 desember plankurs for tillitsvalgte i plankomiteene i Sporvognsklubben og t-baneklubben. Med invitasjon til arbeidsutvalget i de respektive klubbene. 

Dato: 09.12.2019
Kurset er ment å være et ledd i å heve den faglige kompetansen til plankomite medlemmene i klubbene og arbeidsutvalgene. Innholdet i kurset skal ha fokus på de ulike lover og avtaleverk som ligger til grunn i arbeidet med planarbeidet. 

Det fokuseres på plankomiteenes mandat og det prosessuelle i planarbeidet. For å gi de tillitsvalgte flest mulige verktøy og gode forutsetninger for å jobbe med planer, vil vi også gå gjennom hvilke utfordringer og begrensninger som ligger i Hastus programmet. 

Kursinnholdet tar for seg blant annet følgende elementer: 

· Lov- og avtaleverk som regulerer plankomiteens arbeid med planbygging.

· De ulike tariffbestemmelsene og deres relevans i planarbeid samt deres prinsipielle betydning

· Innføring i Hastus. Hvilke parameter regulerer planarbeidet.

· Medbestemmelse og prosess i planarbeid

· M.m.


Planer er viktig for alle førere sin arbeidshverdag. Det er en sammenheng mellom trivsel på jobb, sykefravær og gode planer. Derfor ønsker vi gjennom dette to dagers kurset og gi våre flinke tillitsvalgte i plankomiteene enda flere verktøy i sin jobb med planer på trikk og t-bane.