Pensjons kurs for medlemmer i OSA

Publisert av Linda 03.05.2019

I Sporveien har vi i dag 2 forskjellige pensjonsordninger, og det er ikke alltid like lett å vite hva som er forskjell på de ordningene vi har. Hvilke fallgruver finnes og hva betyr det for deg som arbeidstaker hva slags pensjonsordning du har? 

Dato: 27.06.2019
Tidspunkt: 17:00
Studie- og agitasjonsutvalget har i samarbeid med Odd Sverre Norønne utarbeidet et pensjons kurs som vi frem til nå kun har kjørt for tillitsvalgte. Vi ønsker nå å invitere alle medlemmer som ønsker å lære mer om pensjon til en faglig kveld på Majorstua. 

Vi tar først for oss bakgrunnen for overgangen fra tjenestepensjonsordningen over til innskuddsbasert ordning. Og har en gjennomgang av de ulike ordningene med hovedfokus på innskuddsbasert pensjon. Siden pensjon er et stort område, er dette kurset ment å være informativt og gi både medlemmer og tillitsvalgte en forståelse av de grunnleggende forskjellene mellom de to ordningene. Vi tar også en gjennomgang av AAP ordningene i Sporveien pr. i dag. 

Kurset varer i 3 timer og vi har lett bevertning i løpet av kurset. Kurset er ikke lagt opp til å gå igjennom spesifikke beregninger for den enkelte, men kan gi deg som medlem en forståelse av hvilke fallgruver som finnes og hva man skal være obs på når man skal starte å se på egen pensjonsavgang. Ikke minst er det også ment at våre yngre medlemmer også kan få en større interesse rundt pensjon og fremtidens pensjonisters hverdag. 

Hjertelig velkommen til kurs, 27. juni klokken 17.00 - 20.00.