"Kvinner på skinner"

Publisert av Linda 30.01.2020

Kvinner på skinner logo


7 og 8 september skal Studie- og agitasjonsutvalget arrangere første kvinnekonferanse på Kjeholmen, for kvinnelige medlemmer og tillitsvalgte i OSA. 
Dato: 07.09.20207 og 8 september skal Studie- og agitasjonsutvalget arrangere første kvinnekonferanse på Kjeholmen, for kvinnelige medlemmer og tillitsvalgte i OSA.

Det har vært mye oppmerksomhet rundt kvinners rolle i arbeidslivet de siste årene, og kvinners utfordring ble igjen satt på agendaen da MeToo kampanjen rullet over hele verden. Det er helt klart at vi har kommet langt fra 70 – tallets beinharde kvinnefrigjøring og hvilke rettigheter og respekt kvinner skal ha i arbeidslivet og samfunnet forøvrig. Allikevel dukker det opp situasjoner som til stadighet minner oss på at vi langt i fra er i mål med å ha full likestilling mellom kjønnene.

For oss har det vært viktig å fokusere på oss kvinner i Sporveien. I Sporveiens årsrapport for 2019 står det at i konsernet ikke er mer enn ca 14% kvinneandel blant de ansatte. Og selv om det gjennom alle tider har vært mye kritikk av foreningens manglende kvinneandel, hadde foreninga ca. 24% kvinnelige tillitsvalgte i samme år. Vi har lik lønn for likt arbeid i alle avdelinger av bedriften, noe både vi som tillitsvalgte og medlemmer er stolte og glad for. Gjennom årene har det blitt kjempet frem tarifferte rettigheter for kvinner i forbindelse med amming, barnefødsler og tilrettelegging av arbeid. Vi har med andre ord kommet et langt stykke på veien, men har vi kommet langt nok?

Konferansen varer i to dager og skal ta for seg masse spennende temaer som skal problematiseres og belyses slik at vi sammen kan diskutere hvordan vi kvinner ønsker å bli behandlet og hva vi trenger for at vi skal komme nok et skritt nærmere full likestilling mellom kjønnene.

Vi har en rekke dyktige innledere som skal være med oss disse dagene. Og temaene strekker seg fra egen kvinnehistorie på 70 – tallet til dagens situasjon både i Sporveien og arbeidslivet generelt. Vi skal også ta for oss de mer ubehagelige temaene som seksuell trakassering og hersketeknikker. Kort oppsummert blir det mye bra faglig innhold, men også mye tid til å knytte både på tvers av yrker, avdelinger og klubber. Sosialisering og hyggelige diskusjoner blir det også mye tid til, slik at vi ikke kun kan få faglig påfyll, men skape de gode relasjonene på tvers som er viktig for å skape et samhold og nettverk som gjør det å snakke opp om kvinners utfordringer litt lettere.

Det er begrenset antall plasser, derfor må vi begrense plassene til cirka 25 deltakere ut i fra gjeldende smittevernhensyn og antall soveplasser tilgjengelig ut i fra dette. Men de deltakerne som får plass vil få beskjed i god tid i forkant av konferansen slik at man har mulighet å søke om permisjon med lønn. Fullstendig program publiseres nærmere.Praktisk informasjon: 

Konferansen varer over 2 dager, og alle deltakere kan søke permisjon med lønn etter Hovedavtalen. Det er begrenset antall plasser og må derfor ha bindende påmelding. Tilbakemelding om hvem som får plass sendes ut etter påmeldingsfristen er gått ut. 

Alle deltakere må belage seg på å dele rom eller hytte med andre, men innenfor gjeldene smitteverns regler. 

Vi møtes på Bruksveien bussholdeplass på Snarøya og går i fellesskap ned til brygga hvor vi får båttransport over til øya. 
Det er ikke butikk på øya. 

Det serveres mat til alle måltider. Endelig program er ikke klart men legges ut etter hvert som det foreligger. Ønsker du å være en del av en ny tradisjon – og forme fremtidens kvinnekamp lokalt?

På grunn av smittevernhensyn må vi redusere antallet deltakere noe. Derfor vil det være begrenset med plasser. Vi følger med på utviklingen av de til enhver tid gjeldende smitteverns restriksjoner og pålegg, slik at vi alle kan ha en hyggelig og trygg samling. 

Kvinner på skinner - kvinnekonferanse for kvinner i OSA

Fyll ut skjemaet og husk å noter om det er personer du kjenner som du vil være på rom Sammen med. Har du begrensninger i matveien er det viktig at du også fører opp dette. Du vil få svar på om du har fått plass i god tid før konferansen og vi ber om forståelse om vi må redusere antall deltakere ut i fra smittevern hensyn.