Introduksjonskurs for OSA medlemmer - Fullt!!

Publisert av Linda 18.12.2019

Introkurset er et kurs som er et tilbud til alle nye medlemmer i OSA. Har du vært medlem en stund, men lurer fremdeles på hva foreninga arbeider med eller hva slags fordel du har som medlem. Er dette også et nyttig kurs for deg. 

Dato: 05.03.2020
Kurset går over to dager hvor vi gi deg en innføring i hvordan OSA er bygd opp og hvordan vi jobber for at de demokratiske prosessene skal ivaretas.il  Videre tar vi for oss foreningas historie, hva de tillitsvalgte kan hjelpe deg som medlem med og hvilke lover og avtaler som er viktige at medlemmer er klar over. Selvfølgelig er det mye mer vi tar for oss disse to dagene. 

Vi har også flere deler som tar for seg medlemsfordelene du har gjennom medlemskapet ditt. Men nytt for i år, er at vi også arrangerer egne LO Favør kvelder for de ulike klubbene slik at vi kan gi medlemmer bedre tid til å spørre om alle de spørsmålene man måtte ha. 

Dette kurset er kun for medlemmer av OSA, og du får permisjon med lønn for kurset om du har ordinær tjeneste disse dagene. Alt av lunsj og øvrig materiell holdes av studie- og agitasjonsutvalget. For å kunne delta, må du sende inn en påmelding på skjemaet under. Deretter vil du et par uker før kurset motta permisjonssøknad samt kursprogram og veiledning i hvordan du skal gå frem for å få permisjon. 

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til innholdsrike dager sammen med oss og våre tillitsvalgte! 
Skjermbilde 2019-12-30 kl. 11.55.52