Herøya 100 år!

Publisert av Ola 05.06.2020

Heroya-1920

Jubileumsfest på Herøya

Dato: 22.08.2020

Fra 1932

De som alltid står — der hvor de skal hvile.

Oslo sporveisbetjenings feriehjem i vekst — Innvielse idag

Et prektig bygg på Herøya i Stensfjorden.

Det er få mennesker i denne verden vi unner hvilen så godt som sporveisbetjeningen, for vel kan vi ha vårt slit alle sammen, men er det noe man virkelig blir utmattet av så er det å stå.

Det er derfor med glede vi hører at Oslo sporveisbetjenings forening har hatt sitt ferie- og hvilehjem i mange år, hvor medlemmene har kunnet få ferieophold og søke rekreasjon gjennem kortere turer, Iår får dette ferieanlægget en vesentlig tilvekst i en stor ny hovedbygning, som blir innviet idag. Av billedet fremgår det, at det er et prektig hus i en grei, vakker stil. Det er opført av brødrene Sundéen, Sundvollen, efter tegning av arkitekt V. Schaulund.

Anlegget ligger ute på Herøya i Stensfjorden i Tyrifjorden, ikke den omstridte fabrikkøya utenfor Porsgrunn, men midt i Ringerikes blide og strålende natur, hvor man kan føle. sig bort fra verden med all dens klokkeklemt og alle dens millioner billetter. Sporveisbetjeningen eier hele øya med alle dens herligheter. strandrett og trær og grønne enger. Foruten den prektige hovedbygningen som blir innviet idag ligger det en dryss av små idylliske hus, 21 i tallet og dessuten et gårdsbruk med fast bestyrer året rundt. Hyttene består av bare ett rum og kjøkken, men her bor familier ferien igjennem. I den store hovedbygningen er det nu både peisestue og spisesal, hvor også de som bor rundt i hytene kan spise. Foruten dette rummer hovedbygningen 10 enkeltværelser og 5 dobbeltværelser. Og således er anlegget beregnet både på familier og på dem som ikke er trådt inn i ekteskapelig stand. Ialt kan 25 familier få plass her ute på en gang.

Sporveisbetjeningens feriehjem har vokset fra år til år, og medlemmene har nedlagt et målbevisst arbeid i anlegget som de omfatter med stor kjærlighet. Midlene er skaffet dels gjennem et rente- og avdragsfritt lån fra Oslo sporveier, dels ved kommunalt tilskudd, men ikke minst ved ukentlig kontingent fra betjeningen selv.

Vi ønsker trikkens menn og kvinner til lykke med det gode tiltaket.