Forhandlinger i Sporveien - UTSETTES TIL HØSTEN

Publisert av Ola 10.02.2020

Mulig forhandlingsstart mellom OSA og Sporveien. Med forbehold

Dato: 20.04.2020