Fase 1 kurs for tillitsvalgte

Publisert av Linda 18.12.2019

osa_logo

Som et ledd i grunnskoleringa av tillitsvalgte avholder vi Fase 1 kurs for tillitsvalgte. Vi jobber nå med ny dato og tiltak for å ivareta smittevernshensyn. 

Fase 1 kurs er en del av grunnskoleringa av tillitsvalgte i Fagforbundet og OSA. Kurset er ment å gi de tillitsvalgte grunnleggende kjennskap til sin nye rolle som tillitsvalgt og egen organisasjon. 

Kurset strekker seg over 3 dager og tar for seg de viktigste elementene i det å være tillitsvalgt. Vi skal ha gjennomgang av lover og avtaler og avtaleverk, hvilken rolle og funksjon tillitsvalgte har i forening, på arbeidsplassen og ovenfor medlemmer. 


Prinsens-gate-SPV-03433


Kurset legges opp med foredrag, gruppeoppgaver og en halvdags bortreise til Rådhuset i Oslo. Alt av materiell og avtaleverk holdes av studie- og agitasjonsutvalget. Det serveres lunsj alle dager. 

Bestått Fase 1 kurs er også nødvendig for å kunne ta videre skolering i Fagforbundets opplæringsløp. 

Fyll ut skjemaet under for påmelding. Påmeldingsfrist kommer, og dette avklares med din respektive klubb etter påmelding da vi har begrensede plasser på kurset. 

Påmelding Fase 1 for tillitsvalgte

Fyll ut rubrikkene for påmelding til Fase 1 kurs for tillitsvalgte. Kurset er et grunnleggende skoleringskurs for tillitsvalgte som er obligatorisk for videre skolering i Fagforbundet.

Fyll inn fullstendig lønnsnummer