Debattmøte yrkesstolthet - Kulturhuset

Publisert av Ola 20.05.2019

Kulturhuset

Møteleder: Magnus Marsda
Opplegg:
- Film om Sporveien (Youtube - Manifest)
- Magnus Marsdal: Intro om pamfletten Selvgjort er velgjort og valget 2019 (www.manifest.no/)
- Kort innledning fra politikerne (3 min hver) om deres prioriteringer på dette området, i denne perioden og neste.

Dato: 22.05.2019
Tidspunkt: 19:00

              - Rina Mariann Hansen (Ap)

              - Marianne Borgen (SV)

              - Eivor Evenrud (R)

              - Einar Wilhelmsen (MdG)

- Innspill og utfordringer fra tillitsvalgte, politikerne svarer etter hvert innlegg.

              - Siri Follerås, Fagforbundet Pleie og omsorg i Oslo

              - Rune Aasen, Oslo Sporveiers arbeiderforening

             - Trond Grande, Fagforbundet Oslo, Samferdsel og teknisk

- Spørsmål og kommentarer fra salen