Bolignødens ansikt i Oslo i dag

Publisert av Ola 25.02.2020

LOOslo-Bolignød
hos LO i Oslo i Møllergata 24, niende etasje, ring på «LO i Oslo, møterom»

Det blir kulturinnslag og kåseri med historisk tilbakeblikk ved Petter Vellesen, Næringspolitisk utvalg LO i Oslo Innledning ved Pål Andresen Skaufjord, Seniorinspektør i Arbeidstilsynet Paneldebatt med: • Petter Vellesen • Pål Andresen Skaufjord • Justyna Marciniak, murer, Oslo Bygningsarbeiderforening • Lars Aasen, Leieboerforeningen • Cathrine Skårn, Boligaksjonen Debattleder: Brit Kjerschow Jevne, masterstudent og miljøarbeider i Oslo Røde Kors
Dato: 10.03.2020
Tidspunkt: 16:00
Bolig skal være for alle - en menneskerett, ikke en vare på et marked. Dagens boligmarked i Oslo er ekstremt markedsstyrt, og det er vanskelig å skaffe seg egen bolig. Dette har resultert i at Oslo har en stor leiesektor som er ute av kontroll. Pendlere, arbeidsinnvandrere og ungdom som kommer til Oslo for å jobbe, må betale skyhøye husleier for husvære som knapt nok kan kalles menneskeboliger. I mange tilfeller er det arbeidsgiveren som eier boligen. Vi opplever at familieleiligheter bygges om til ”pendlerhotell” og at kommersielle aktører som Airbnb etablerer seg i vanlige boligstrøk. Gjengs leie i kommunens leiligheter rammer de med dårligst råd og er sosialt uforsvarlig. Det er fremdeles et stort vedlikeholdsetterslep i kommunale leiegårder, samtidig som det tas ut et stort utbytte. På dette møtet vil vi sette søkelyset på forholdene for de som har det aller dårligst i Oslos boligmarked. Debattantene vil bidra med egne erfaringer og forslag til løsninger. MØTET ER GRATIS OG ÅPENT FOR ALLE. DET BLIR ENKEL SERVERING.