A-delsforhandlinger - UTSETTES TIL HØSTEN

Publisert av Ola 10.02.2020

Forhandlingene starter denne dagen mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og LO Stat, under forutsetning av at privat sektor er ferdig.

Frister for påfølgende sentrale og lokale forhandlinger er ikke endelig fastsatt.
Dato: 02.04.2020