Lønnsoppgjøret

Publisert av Verkstedklubben 26.05.2022 (Verkstedklubben)

Forhandlingsresultatet i sporveien

På siste klubbstyremøte i Verkstedklubben kom det frem at medlemmer snakker om at de ikke er fornøyd med det fremforhandlede resultatet.
Det er bra at resultatet diskuteres!
I den sammenheng skriver jeg litt om hvordan ting henger sammen.

Lønnsoppgjørene i Norge bygger som kjent på frontfagsmodellen og tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene https://www.regjeringen.no/no/dep/aid/om-arbeids-og-inkluderingsdepartementet/nemnder-styrer-rad-og-utvalg/permanente-nemnder-rad-og-utvalg/det-tekniske-beregningsutvalg-for-inntektsoppgjorene-tbu/id2578005/

Så kan man naturligvis være misfornøyd med tallene TBU har lagt frem, men de får man ikke gjort noe med i forhandlingene.

Frontfagsmodellen virker ved at konkurranseutsatt industri forhandler først og alle andre som forhandler etterpå må forholde seg omtrent til rammen for frontfaget.

Dette er en form for kollektiv moderasjon for å unngå at Norge taper konkurransekraft og at det skal bli en lønns- og prisvekst-spiral.

Noen kan greie å få litt mere (litt betyr ikke mange prosent mere).

Rammen i frontfaget ble 3,7%.

Kommune og stat-områdene som nettopp så vidt greide å bli enige om et forhandlingsresultat landet på 3,84%.

Forhandlingsresultatet i sporveien ble 3,92%. Det er ikke et uvanlig bra resultat, men litt bedre enn mange andre.

Så er det opp til hver enkelt om de vil stemme for eller mot, men sporveien og OSA lever ikke i en isolert boble der vi plutselig kan få til vesentlig mye mere enn resten av Norge.
Når det er klart for avstemning får du tekstmelding. Les mere om hvordan det virker ved å følge linken nedenfor.

Hilsen Harald.

https://www.fagforbundet.no/a/281919/for-tillitsvalgte/nyhetsbrev/oss-nyhetsbrev----arkiv/uravstemning--du-avgjor-lonnsoppgjoret-/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost&utm_campaign=oss