Koronapandemien i det sørlige Afrika

Publisert av Ola 26.05.2020

håndvask 1fast rutine med håndvask i barnehagen foto T Weisserfoto Turid Weisser

Nyhetsbrev Fagforbundets barneby

Koronapandemien har endret verden dramatisk de siste månedene. Viruset har også nådd det sørlige Afrika. På det afrikanske kontinentet er det til nå registrert over 40 000 tilfeller av smittede og 1 750 dødsfall som følge av korona. Det er stor usikkerhet mht. disse tallene og frykt for underrapportering.
Det er foreløpige lave smitte- og dødstall i Angola, og de fleste har blitt smittet i utlandet. Fra rapportene synes det som smitten ikke har nådd ut til landsbygda og mindre tettsteder hvor flesteparten av innbyggerne lever, men det er vanskelig å vite helt sikkert.
Angola har, som de fleste land i det sørlige Afrika, et mangelfullt helsevesen og har verken økonomiske ressurser, smittevernutstyr, respiratorer, eller medisinsk personell til å håndtere et stort antall smittede. SOS-barnebyer er svært bekymret for konsekvensene av spredning av covid-19, spesielt blant den fattige delen av befolkningen, hvor mennesker lever tett på hverandre og har liten mulighet til å følge smitteverntiltak som å holde avstand og hyppig håndvask.

Strenge tiltak med konsekvenser
I likhet med mange andre land i området innførte Angola i mars innreiseforbud og en rekke andre tiltak for å forhindre spredning av koronasmitte i landet. Universiteter, skoler og barnehager ble stengt, det samme med butikker og andre forretninger. Det er også strenge restriksjoner på å bevege seg utendørs. Lave oljepriser kombinert med lock-down gir store økonomiske utfordringer for landet. Økte matvarepriser og restriksjoner som gjør det vanskelig å jobbe, produsere og selge mat og andre varer, kan føre til at mange familier blir avhengige av hjelp for å overleve.

Fagforbundets barneby i Huambo
Umiddelbare tiltak ble gjort for å sikre barna og de voksne i barnebyen mot smitte. Det ble innført strenge smittevern tiltak og det er få som kan bevege seg utenfor barnebyen. Mat ble kjøpt inn så de er sikret forsyninger.
Tiltak for å redusere antall barn i SOS familiene fra 10 til 7, er godt i gang og har nå kommet ned til et gjennomsnitt på 8 barn per familie. Barna og ungdommene som har flyttet ut har blant annet fått tilbud om støtte til å bo i et bokollektiv for å få en myk overgang til voksenlivet og et par har blitt gjenforent med sine biologiske familier. Det har vært fokus på å gi ungdom utdannelse i yrker som de i framtiden kan forsørge seg gjennom.
Familieprogrammet i lokalsamfunnet i Huambo.
Arbeidsløsheten før Koronaepidemien var på ca. 30% og vil øke som resultat av nedstenging av samfunnet. Omsorgspersonene i familieprogrammet i lokalsamfunnene fortsetter med sine inntektsbringende aktiviteter så langt det lar seg gjøre innenfor restriksjonene. SOS-barnebyer har delt ut matvarer til familiene som nå sliter med å skaffe nok mat til at familien overlever. Familieprogrammet har også delt ut såpe, slik at familiene skal ha mulighet til å delta i den nasjonale dugnaden for å forhindre smitte.

Restriksjoner på å bevege seg og oppholde seg utendørs blant folk, gjør at oppfølgingen av familiene i familieprogrammet nå er begrenset.
Opplæringen som gir inntekt, mestringsfølelse og selvtillit

Et viktig tiltak for å sørge for at barn får den gode omsorgen de trenger, er å sikre familier et stabilt inntekstgrunnlag. I et land med så stor arbeidsledighet som Angola, er småskalabedrifter en smart vei inn på arbeidsmarkedet. SOS-barnebyen i Huambo vektlegger yrkesfaglige ferdigheter i sine programmer, både overfor omsorgspersoner i familieprogrammet og ungdommene i SOS-familiene.

Sist vi besøkte Huambo snakket vi med tre jenter fra SOS-familiene som har startet sin egen lille bakebusiness etter å ha deltatt på et yrkesopplæringskurs. De starter tidlig om morgenen før skolestart med å bake ut deig til små brød. Mens de er på skolen, selger en kvinne i landsbyen brødene videre for dem på markedet. I løpet av en uke kan de tjene 18 dollar. Ifølge barnebyleder Pinto er slike initiativ svært positive. Mestringsfølelsen og selvtilliten de får av å stå på egne ben, kommer godt med når de skal leve et uavhengig voksenliv og ta egne valg.

Fra familieprogrammet til frivillig
Dominga var blant de første som ble med da familieprogrammet i lokalsamfunnene startet i Huambo, hun ble med i familieprogrammet i 2008. I 2015 hadde hun klart å snu situasjonen sin, og skape så stor positiv endring for seg og familien, at de ble faset ut av programmet. Dominga selger nå maismel og brød. Grytidlig hver morgen går hun til markedet og kjøper inn og så selger hun til folk i lokalsamfunnet fra huset sitt.

Det yngste barnet går i SOS-barnehagen og de tre døtrene på Cambioteskolen. De trives godt på skolen, og har yrkesplanene klare: Julia (20) drømmer om å bli sykepleier, Maria (17) ønsker å bli lærer, mens Adelina på 12 år er helt klar på at hun vil bli lege.

Gir videre
Helt siden familien ble faset ut av familieprogrammet har Dominga jobbet som frivillig for SOS-barnebyer og følger opp familier i nærheten som er i en vanskelig situasjon. Hun gir dem råd og opplæring i hygiene og sanitære forhold, følger dem til offentlige kontorer og bistår dem der. Hun er et medmenneske som vet hvordan de har det og hva de har behov for fordi hun selv har opplevd mye av det samme. Hun hjelper også familiene med mat når de trenger det. På den måten skaper støtten hun selv har fått positive ringvirkninger i resten av lokalsamfunnet.

Vennlig hilsen

Turid Maartmann Weisser
Seniorrådgiver
SOS-barnebyer Norge

håndvask 1fast rutine med håndvask i barnehagen foto T Weisser
Håndvask er fast rutine i barnehagen (foto T Weisser)
Angola håndvask 2 i mor cecilia sitt hus. foto Turid Weisser
Håndvask i mor Cecilia sitt hus (foto Turid Weisser)
Deborah og døtrene hennes foto Turid Weisser  (1)
Deborah og døtrene hennes (foto Turid Weisser)
Deborah på vei til Markedet foto Turid Weisser (3)
Deborah på vei til markedet (foto Turid Weisser)
bakeprosjektet foto Turid Weisser (3)
Bakeprosjektet (foto Turid Weisser)
bakeprosjektet foto Turid Weisser (1)
Bakeprosjektet (foto Turid Weisser)
bakeprosjektet foto Turid Weisser (6)
Bakeprosjektet (foto Turid Weisser)
bakeprosjektet foto Turid Weisser (8)
Bakeprosjektet (foto Turid Weisser)
Flere bilder: