Konsulenter i blårussens tjeneste

Publisert av Ola 22.05.2019

2011_6765-8.Forespørsel"Innsyn i Ruters dokument er innvilget, og dokumentet/dokumentene følger vedlagt."
Klassekampen kom i dag (22. mai) med en artikkel om konsulentbruken til Torbjørn Røe Isaksen (Høyre). Oslo Economics er ett konsulentfirma som er kjent for å underbygge privatisering av offentlig sektor.
Her kan du se at Oslo Economics ikke er aleine om å tilby enkle regnestykker når det gjelder å få privatisert kommunale tjenester.
Daværende Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr sendte en forespørsel til #ruter om hva besparelsene ville være ved en konkurranseutsetting av Sporveien (T-bane, trikk, verksted og infrastruktur).
Resultatet, og dermed grunnlaget for politisk vedtak, blei levert på en og en halv side.  
2011_6765-8 Forespørsel om vurdering av kostnad ved konkurranseutsetting 302095_1_1

Sånn holder blårusskonsulentene på!
Fra Klassekampen:


BLÅRUSS: I 2017 mente Oslo Economics at 525 milliarder i offentlige tjenester kunne privatiseres. Nå skal de samme konsulentene utrede privatisering av kommunale tjenester.

Nylig ble det klart at konsulentfirmaet Oslo Economics får jobben med å utrede konsekvensene av å tilpasse offentlige virksomheter til EØS-krav om fri konkurranse. Firmaet har tidligere regnet på mulige gevinster av storstilt privatisering.

Tildelingen av oppdraget slår derfor kaldt vann i blodet på dem som håpet at utredningen skulle støtte opp om kommunale tjenester i regi av det offentlige.

– Dette er et tilbakeslag. Oslo Economics har et dårlig rulleblad når det gjelder offentlig virksomhet, sier Stein Reegård, seniorøkonom i LO.

Han er bekymret for framtida til norske kommuner.

Lang prosess
Bakgrunnen for oppdraget til Oslo Economics går tilbake til 2015, da Esa, EØS-avtalens overvåkingsorgan, gikk til sak mot Norge.

Mange kommuner har tjenester som reinhold, svømmehaller, idrettsanlegg og parkeringsanlegg som i tillegg til å levere offentlige tjenester konkurrerer i private markeder. Esa mener disse virksomhetene får en urettferdig fordel fordi de i praksis er immune mot konkurs og ikke betaler skatt. De har pålagt Norge å rydde opp.

For å møte anklagene fra Esa satte regjeringen ned Hjelmeng-utvalget. I fjor kom utvalgets rapport som inneholdt en rekke radikale forslag.

Blant annet foreslo utvalget at kommunale selskap som driver kommersielt, skal skilles ut i egne selskap, og at selskapene skal driftes etter markedsaktørprinsippet, som om de var ordinære private selskap.

Både i LO og kommuneorganisasjonen KS mener de forslagene vil bety mer byråkrati og dårlige tjenester i kommunene hvis de blir virkelighet.

Lettelsen var stor da Næringsdepartementet gjorde det klart at ingen av tiltakene skulle settes ut i livet før det var gjort en grundig samfunnsøkonomisk analyse av forslagene.

Alt kan privatiseres
Den lettelsen forsvant da Oslo Economics (OE) vant anbudet om å gjøre analysen. Grunnen er at OE i 2017 laget rapporten «Samfunnsøkonomiske gevinster ved økt bruk av private tjenesteytere» på oppdrag fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Oslo Economics har vunnet anbudet for å utrede konskvensene av Hjelmeng-forslagene.
I rapporten hevdes det at det er store samfunnsøkonomiske gevinster ved å konkurranseutsette offentlige tjenester.

De estimerer at alt, bortsett fra myndighetsutøvelse, er egnet for bruk av private. Verdien på offentlige tjenester som potensielt kan konkurranseutsettes, anslås til 525 milliarder i året.

– Politisk er det et ekstremt standpunkt og faglig veldig dårlig fundert, sier Reegård.

HJEL­MENG-PRO­SES­SEN:
Esa opprettet i 2015 sak mot Norge. De mener offentlige skattefritak og konkursbeskyttelse bryter med EU-reglene om offentlig støtte dersom det offentlige leverer tjenester som konkurrerer med private.
Hjelmengutvalget ble satt ned for å utrede tiltak for å sikre lik konkurranse.
Utvalget leverte sine forslag januar 2018. Regjeringen ville ikke gjøre noe med forslagene fordi de ikke var konsekvensutredet.