Ulovlig innleie i byggebransjen

Publisert av Ola 29.06.2017 (Verkstedklubben)

Rapport: Ulovlig innleie i byggebransjen i hovedstadsområde (Oslo/Akershus) våren 2017.06. Bak rapporten står Rørleggernes Fagforening Fellesforbundet avd 605, Oslo Bygningsarbeiderforening avd 603 Fellesforbundet, Tømrer og Byggfag Fellesforbundet avd 601 og Elektromontørenes Forening Oslo Akershus El og It forbundet.

Bemanningsbransjen har økt dramatisk i byggebransjen. Frislipp ble iverksatt juli 2000 vedtatt av Bondevik II med støtte fra AP. Etter EU utvidelsen i 2004, har det kommet ca 250 – 300 000 arbeidsinnvandrere. Mange har fått løsarbeiderkontraker i bemanningsbransjen har bare økt i bygg&anlegg. I følge NHO har økningen  blant NHOs medlemsbedrifter vært 24,2% fra 4 kvartal 2015 til 4 kvartal 2016. Dette gjelder HELE Norge. Mesteparten av økningen har vært i Oslo Akershus. I tillegg har en rekke bemanningsforetak utenfor NHO dukket opp.

I vår undersøkelse registrerte vi 73 bemanningsforetak på 59 byggeplasser der hele 48 bemanningsforetak IKKE var medlem av NHO service (dvs 65,75% er IKKE medlemmer av NHO). NHO og Høyre har hele tiden bagatellisert omfanget av bemanningsforetak. Som rapporten viser, er omfanget stort i vårt område. Byggforeningene mener at Oslo/Akershus er å betrakte som Stalingrad, fordi bemanningsbransjen dominerer i stor grad. Faller Oslo/akershus sammen og løsarbeiderregimet for total dominans, vil dette få store følger for rekruttering til byggebransjen i hele Norge.  Faste ansatte fagarbeidere synker og søknad og opptak av lærlinger har blitt halvert på få år. Det er brukbar søknad på rørlegger og elektrolinja, men det er altfor mye innleie. Det er sjokktall for elektro der innleieprosenten er oppe i hele 44%. Det som er alvorlig er at det er HELE 85% ULOVLIG INNLEIE. Tillitsvalgte blir overkjørt og loven blir brudt uten konsekvenser for lovbrytere. Dette undergraver den norske modell med organiserte arbeidstakere. Organisasjonsgraden har sunket dramatisk siden 2004 og vi nærmer oss 12-14%. KRIPOS har advart mot arbeidsmarkedskriminalitet som bare øker.  Oslo-modellen/Telemarksmodellen må bli en realitet med faste ansatte fagarbeidere, inntak av lærlinger på hver offentlig byggeplass og etter hvert i hvert borettslag.

Rapporten har skapt rystelser både i NHO, bransjeorganisasjoner og i departementet.  AP har etter sin regjeringstid i 2013 lovt å forby "for tiden betales ikke lønn mellom oppdrag". (Problemene startet for alvor i 2011 da NHO standardiserte kontraktene om ingen betaling mellom oppdrag). Tiltaket vil begrense bemanningsbransjens konkurransefortrinn om å omgå oppsigelsesregler for resten av arbeidslivet. Nå har Arbeidsminister Hauglin antydet et liknende forslag i en Høring som kommer i disse dager samt å begrense innleie til max 10-15%. Alle tiltak mottas med takk, men det er ingen tvil om at Høyres motiv var å ta brodden av et AP innspill.  Men samtidig vil vi ha et indre marked med fri flyt av tjenester og arbeidskraft der lønnskonkurransen vil fortsette. Deler av fagbevegelsen har lenge krevd forbud mot bemanningsbransjen. LO kongressen gikk veldig langt i denne retning og Fellesforbundets Jørn Eggum har snakket om forbud etter §14.12.5 som åpner for forbud i enkelte utsatte bransjer. Fellesforbundet har henvist til forbud mot bemanningsbransjen i Tyskland. Forventninger om at en eventuell AP dominert regjering skal levere kraftige reguleringer og kanskje forbud i enkelte bransjer, er stor etter valget.  Igjen spøker EØS og EUs Vikarbyrådirektivet i bakgrunnen som en hindring for å stagge bemanningsbransjen. En bransje som forhindrer faste ansettelser, inntak av lærlinger og økte søknader til yrkesfag.  (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeidsliv/hauglie-til-kamp-mot-nulltimerskontrakter/a/24070106/)

Interessant at SP og SV foreslår i tråd med LO kongressens enstemmige vedtak om at tariffavtaler, Arbeidsmiljølovgivning og ILO konvensjoner skal ha forrang for EØS regler. Her stemmer AP imot LO kongressens vedtak. Hva mener LO toppen om det? Fungerer ikke det faglig politiske samarbeidet i denne saken?

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-395s/

 

Boye Ullmann

Organisasjonsarbeider og Faglig leder i Nei til EU

Mobil: 913 63 024