T-banen: Største satsningen noensinne 1964 vs 2019

Publisert av Ola 27.08.2019 (Verkstedklubben)

Sores.Yuzer
Av Sores Yuser, Ryen
OSA-Sporet nr 3 - Jubileumsnummer 2019

Juni 1964 ble den første t-banevogna slept inn på stasjonsområdet til nye Ryen verksted. Slik startet et nytt kapittel i satsningen på T-bane i Oslo. Ved åpning på Ryen var det også duket for avviklingen av den gamle hovedstasjonen i Homansby, som hadde eksistert helt siden hestesporvognas tid.
Nesten samme periode, 55 år etter Ryen verksted ble etablert er det gjort en investering på 600 millioner for oppgradering av Ryen. 

Nytt verksted 1964
Sporveiens vognhall- og verksted anlegg på ryen var på hele 62 mål, 600 meter langt og inntil 150 meter bredt. Vognhallen var på 10 mål og dimensjonert for 120 vogner. Verkstedbygningen hadde en grunnflate på 9 mål. I annen etasje ble det bygget en velferdsavdeling på 600 m² med kantine, undervisningsrom, garderober dusj og badstue.
Verksted og ettersynshall var plassert i samme bygning. Ettersynshallen gikk gjennom hele bygningen og skulle ta inn hele seksvognstog for daglig ettersyn. Verkstedet var inndelt i avdelinger for elektrisk arbeid, luftutstyr, maskinarbeid, verktøy plate- og sveiseverksted i forbindelse med reparasjons- og vognarbeider. Lagring av hjullager og ferdige boggier skjedde i underetasjen, ja, verkstedet skulle ha alle avdelinger nødvendig for fullt underhold av vognene, hjelpeverksteder andre steder var ikke forutsatt benyttet.
Samtidig ble det på Etterstad etablert et stort serviceanlegg for bane-, bygnings- og strømforsyningsavdelinger. Her kom blant annet en hovedbygning med grunnflate på 1.750 m², et garasjeanlegg på 1.300 m² og skinnelager på 1.300 m².

To måter å se verden på
Sannheten for sporvognsarbeiderne som flytta fra verksted på Homansby til Ryen var at omleggingen fra trikk til T-bane var utelukkende gode. De gikk fra gamle verksteder, vogner og teknologi som ble erstattet med moderne anlegg med gode bekvemmeligheter og fasiliteter. Foreningsformann John Denné sier; Å reparere en trikk eller T-bane var i prinsippet ikke så forskjellig, dessuten skapte all anleggsvirksomheten også nye, tryggere og bedre arbeidsplasser. Håpet var lysegrønt.

Illustrasjon+Ryen-2020

Nytt verksted 2019
Etter «mindre» oppgraderinger siden 1964 er det på tide at Ryen får en skikkelig makeover. Prosjekt oppgradering Ryen har lenge vert i planene til Sporveien. Ryen verksted er i dag ikke tilrettelagt MX vognene. Det er gjort utbedringer, men det er mangel på ettersynsspor. Flere spor står igjen som ettersynsspor for «rødvogna» og kan ikke brukes per dags dato. I tillegg må Ryen være klar for 1.920 000 km service. Det blir et stort ombyggingsprosjekt som skal foregå over 17 mnd. med full produksjon i alle avdelinger på Ryen.
Lageret er flyttet ut til parkeringsplassen i store midlertidige telt, flere avdelinger har måtte flytte sin arbeidsplass og garderobene er flyttet i brakkeblokk ute på tomta. Det er ikke bare «gutta» som har måtte kjenne på kroppen at det skal være ombygging på Ryen, men også de i administrasjonsbygget Osten har måtte kjenne på å dele kontor med sine kolleger.
Det er morsomt å se likheten mellom driften fra 1964 til dagens drift på Ryen, ideologien er den samme. Verkstedet skal ha alle avdelinger med riktig kompetanse for å drifte T-banen. Ryen og Avløs kjenner MX best og gjør alt inhouse!

Kilde: Sporveisarbeiderne og det 20. århundre.

OSA-teknisk