Synsing og to sure herremenn

Publisert av Ola 26.02.2021 (Verkstedklubben)

LindaA
Av Linda Amundsen

Kollektivtrafikk skal ikke formes utfra synsing og to sure herremenn

Det er ingen tvil om at vi i Oslo har et byråd som prioriterer trikk og gode kollektive løsninger. Noe mange av oss Oslo borgere setter uendelig pris på og vi gir dem all mulig honnør for nettopp det. Ironisk nok var det samferdsel byrådet Guri Melby fra venstre og den forrige borgerlige byrådet som banket gjennom vedtaket om innkjøp av nye trikker til byen. Et byråd hvor Ivar Sørlie i sin tid satt som samferdsel sjef for selv.
Men nå som de nye trikkene er i ferd med å rulle ut i byens gater er det vel strengt tatt bare å forvente at trikkehatere ala tidligere samferdselsjef i Oslo, Ivar Sørlie og byplanlegger Didrik Hvoslef-Eide dukker frem med torden innlegg i avisen. Dog uten kunnskap, kjennskap eller ønske om å se på faktiske tall, fakta eller utredninger.

Og dersom det er slik at disse høyt utdanna Oslo borgere ser seg tjent med å lire ut av seg famøse påstander som debattinnlegget i Aftenposten 23. februar, kan det være at dette ikke kun undergraver deres korstog mot trikken men også deres legitimitet som samfunnsdebattanter.

Å finne fakta feil i innlegget som ble publisert er inget kunststykke. Det er vel heller mer utfordrende å finne reelle fakta i den argumentasjonsrekka de fremlegger.

Først og fremst handler denne oppgraderingen disse to figurene snakker om, et sårt etterlengta oppgraderingsprosjekt for infrastrukturen til skinnegående i byen. For å gjøre disse oppgraderingene mest mulig kostnadsbesparende har dette vært prosjekter som også har inkludert oppgradering av vann- og avløpssystemer, som mange steder nærmer seg 100 år i alder. Og selvfølgelig bråker det under en byggeperiode, det er vel et av de få punktene i innlegget til Sørlie og Hvoslef-Eide som faktisk stemmer. Men i måten de fremlegger det på virker det som om at anleggsperioden bråker mer fordi det er i forbindelse med trikk. Graver du i ei gate, bråker det, uavhengig om du graver for moro skyld eller for å oppgradere trikkeinfrastruktur eller bytte vann- og avløpssystemet.
Aftenposten-Sørlie


Videre drar våre to selvutnevnte kollektiveksperter frem bussen som det eneste alternativet for trikk. Jeg har ingen intensjoner om å nedsnakke bussens rolle i kollektivtrafikken, men det er en del empiri her som vi ikke kan komme utenom. For til tross for «regnestykkene» til våre «eksperter» her så er det strengt tatt ikke slik at det er gratis å kjøpe inn eller drifte busser i Oslo. Snarere tvert i mot. Men, det er et regnestykke rundt dette som er litt mer avansert enn hva som fremlegges.

En trikk er dyrere i innkjøp, det er også riktig. Men en trikk har på den annen side et livsløp som går over 40 år. I Løpet av samme periode har vi hundrevis av busser i Oslo som hvert 5. – 10. år byttes ut med nye busser. Og førerløse busser med plass til 6 passasjerer har da en tre ganger så stor innkjøpskostnad enn en vanlig buss. Slik at kostnadene i det lange løp jevnes ut og på langt nær er av de proporsjoner Hvoslef-Eide og Sørlie prøver å få oss til å tro. Og heller ikke bussene kjøpes inn fra noens lommebok. Disse også finansieres og subsidieres.
Det som er viktig rundt dette med kollektivtrafikk som tydeligvis har gått både Sørlie og Hvoslef-Eide forbi er snakk om å skape et forutsigbart kollektivtilbud til byens befolkning. Som også er i stand til å håndtere befolkningsvekst og overgangen fra privatbilisme. Det kan virkelig ikke være slik at voksne og tilsynelatende oppegående voksenpersoner mener at vi skal bytte ut trikken med førerløse busser som har kapasitet til å ta med seg maks 6 personer av gangen i en hastighet på maks 15 km/t? Dere kan jo selv gjøre en liten regneøvelse på hvor stor kostnaden ved dette vil bli når vi vet at en liten førerløs buss koster ca. 30 millioner i innkjøp. Og for å kompensere for trikker og leddbusser må det investeres i 20 – 30 førerløse busser for en buss eller trikk. Noen ytterligere kommentar for disse kostnadene anser jeg som unødvendige.

Videre er det mest kostnadseffektive transportmiddelet i Oslo nemlig trikk og t-bane. Dersom man hadde kunnet fjerne administrasjonskostnadene ved å drifte ruter, et selskap Sørlie nok var en deltakende part i å opprette, ville en enkeltbillett på disse transport midlene kostet i underkant av 10 kroner for en reise. Trikken har også mindre akseltrykk enn hva en vanlig buss har slik at skader på vegbanen er også et stort problem for bussdrifta, men det ligger inn i andre budsjetter som vedlikehold av vei. Det betyr ikke det at det er noe mindre skader, for vedlikeholdet må gjøres og betales likevel.

Men i bunn og grunn handler dette om to eldre menn som gjennom tiden har kjempa for å fjerne et av de mest kapasitetssterke og stabile kollektivtransport midlene vi har i Oslo. Og uten at jeg kan dokumentere akkurat denne påstanden vil jeg anta at dette handler om å skape en motstand mot trikk i så stor grad at de får stanset trikkeomleggingen fra Inkognitogata til Skovveien.

Dersom det kunne vært ønskelig stiller jeg meg gjerne til disposisjon for litt voksenopplæring av våre to herremenn, slik at de kan lese alle rapporter og utredninger som dokumenterer det stikk motsatte av hva de her prøver å formidle. Det er også mulig å sette dem i kontakt med personer innenfor kollektivsektoren i andre europeiske byer som satser storstilt på trikk for å kunne utnytte arealene best mulig med det mest kapasitetssterke transportmiddelet slik at også de er rustet for befolkningsøkninger og omstilling fra privatbilismen.

Den største bekymringen som kanskje ligger rundt innfasingen av de nye trikkene kan være at de er veldig støysvake som gjør at de ikke lenger høres like godt som de gjør i dag. Utenom det håper jeg i det minste at resten av det trikkeelskende Oslo gleder seg til flunka nye trikker som kommer til å gjøre reisen rundt i byen til en flott opplevelse. Mer effektivt, mer plass og mindre støy, skjønner godt at Sørlie og Hvoslef-Eide kommer på offensiven. For om ikke lenge blir det veldig vanskelig å være trikkehater i Oslo.