OSA Årsmøtekunngjøring

Publisert av Ola 20.12.2018 (Verkstedklubben)

Forslag kan bare reises på møtet 30. januar. Ingen endringsforslag kan reises på referatårsmøtet.
kunngjøring
Dato: 30.01.2019
Tidspunkt: 18:00