OSA årsmøte - innkalling

Publisert av Ola 17.01.2019 (Verkstedklubben)

årsmøte_innkalling_2019_v2
OSLO SPORVEIERS ARBEIDERFORENING AVHOLDER ÅRSMØTE

onsdag 30. januar kl. 1800 på Røde kors konferansesenter Hausmannsgate 7, Oslo

Referatmøte blir avlyst

Til Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Fagforbundet Oslo viser til deres rutiner med å gjennomføre et «referatmøte» dagen etter årsmøter.
Vi mener at dette er brudd på vedtektene og ber dere stopper denne typer møter. Dette gjelder både i forbindelse med fagforeningens årsmøter, men også i klubbenes årsmøter.

Fagforbundet Oslo


last ned årsmøteplakat
årsmøte_innkalling_2019_v2Dato: 31.01.2019
1. ÅPNING

2. KONSTITUERING

3. ÅRSBERETNINGER

4. REGNSKAP
5. BUDSJETT
6. INNKOMNE FORSLAG
       -BEVILGNINGER
7. VALG
8. VALG AV VALGKOMITE

Styret