Lønn og sånt.

Publisert av Verkstedklubben 08.07.2021 (Verkstedklubben)

Hvordan tallene henger sammen.

Månedslønn er det tallet vi kjenner best fra lønnsoppgaven. Fast ansatte ser det hver måned som «1001 Månedslønn». Årslønn som vi kjenner fra lønnstabeller er 12 ganger månedslønnen.

Årslønn er et tall som ingen ser i praksis da de aller fleste i løpet av et år har noe overtid, fravær eller tillegg. Selv om man var på jobb på dagtid alle arbeidsdager, bortsett fra ferie, i et år, ikke jobbet overtid og ikke fikk andre tillegg, så ville man ikke få nøyaktig 1 årslønn da feriepenger ikke går akkurat opp i opp med ferietrekk. Dessuten øker lønnen stort sett en gang i løpet av året som følge av lønnsoppgjøret.

Så tallet årslønn er av mere matematisk interesse. Det brukes til å beregne timelønn. Arbeider du dagtid, 37,5 timers uke, kveld/natt/skift, 35,5 timers uke eller helkontinuerlig skift (eller en del førere), 33,6 timers uke så deles årslønnen på henholdsvis 1950, 1846 eller 1747 for å få timelønn. De 3 tallene er antall timer pr uke ganget med 52.

Feriepenger er 12% av feriepengegrunnlaget fra kalenderåret før (ved 5 uker ferie, fra det året du fyller 60 år 14,3% og 6 ukers ferie). 14,3% gjelder bare for feriepengegrunnlag opp til 6G (608106 kr for 2020). Feriepengegrunnlaget står på årsoppgaven og på lønnsoppgaven for desember. Det er bruttolønn minus feriepengene du fikk i opptjeningsåret (man får ikke beregnet feriepenger av feriepengene fra året før). Godtgjørelser som ikke regnes av timelønn er heller ikke med i feriepengegrunnlaget (f.eks. kostgodtgjørelse og dekning av utgifter). Feriepenger er egentlig en del av lønnen som holdes igjen så du får noe penger når du ikke får lønn for de dagene du er borte fra jobben i ferien. På lønnsoppgaven heter det «OF01 Utbet.FP ord. i ferieå» (utbetaling feriepenger ordinært i ferieåret).

Trekk i lønn for fraværet i ferien regnes ut ved å ta månedslønn å dele med gjennomsnittlig antall virkedager i 1 måned (5 dagers uke). Det er ca 21,7 som forhøyes til 22. Altså månedslønn delt på 22 eller årslønn delt på 264 om du vil. Det tilsvarer omtrent dagslønnen du har om du jobber dagtid, mandag til fredag. Så trekkes du 25 slike (eller 30 fra fylte 60 år) som tilsvarer 5 (6) uker ferie. Regnestykket er likt om du jobber dagtid eller skift uansett hvor mange ferieskift du har med ferieskiftordning. På lønnsoppgaven heter det «OF19 Ferietrekk ordinært».

Nedenfor er det en lønnskalkulator du kan laste ned. Det er en liten excel-fil hvor du kan velge lønnstrinn, hvilket år du vil se tall for, antall timer i arbeidsuken og hvilken stillingsprosent du har. Pr. juni-lønn er det fortsatt 2020-tall som brukes men vi håper snart vi er på 2021.

Smarttelefoner kan vise lønnskalkulatoren, men det er mulig du må laste ned en app som kan vise excel-filer. Noen nettlesere viser filen, men da får man ofte ikke valgt lønnstrinn osv.

Det viktigste du kan bruke dette til er å forstå litt mere av lønnen og lønnsoppgaven så det er lettere å kontrollere at du får riktig lønn. For eksempel har noen fått beregnet lønn med feil uketimetall så satsene har vært for lave.

Jeg har kontrollert programmet grundig, men feil kan forekomme.
Premie til den som finner feil vurderes.

Hilsen Harald.

Lønnskalkulator  <--- klikk for å laste ned

Slik ser lønnskalkulatoren ut:

Lønnskalkulator skjermbilde