INTRO KURS 6. - 7. mars

Publisert av Linda 06.02.2019 (Verkstedklubben)

Studie- og agitasjonsutvalget ønsker alle nye OSA medlemmer hjertelig velkommen til et nytt introduksjonskurs. Et kurs som er ment å styrke våre medlemmer i sine rettigheter og plikter som medlem i vår forening. 

Intro til sosialemedier
Dato: 06.03.2019
Vi arrangerer et kurs som går over to dager, der vi skal gå gjennom de mest grunnleggende aspektene av å være organisert hos oss i OSA. Det blir gitt en innføring i hvordan organisasjonen er oppbygd og hvordan de tillitsvalgte jobber for å ivareta sine medlemmer best mulig. Vi har også en gjennomgang av de mest viktige lovene og avtalene som omfatter oss som Sporveisansatte, som ofte kan være nyttig for de fleste. 

Kurset går over 2 dager, og det gis permisjon med lønn for begge dager. Vi servere lunsj og alt av materiell som er nødvendig holdes av OSA. Det eneste deltakerne må huske på, er å ta med seg selv. 

Kursstart er kl. 08.30 hver dag, og avsluttes kl. 15.00, begge dager. Vi har fått booket flotte lokaler på Etterstad, for at medlemmer som ikke er så kjent i Sporveiens alle avdelinger skal få bli kjent med våre kollegaer og kamerater som jobber på Etterstad. 

Påmelding gjøres ved å sende epost til : linda.nokleby.amundsen@sporveien.com innen 24. februar. Det er begrenset antall plasser på disse kursene. Nettopp for at alle deltakere skal få best mulig utnytte av disse dagene. Etter påmelding vil innkalling med program og permisjonssøknad sendes ut i god tid før kurset. 

Ta kontakt med leder av studie- og agitasjonsutvalget dersom du har spørsmål. 

Linda Amundsen, tlf. 400 51 967.