Hva skjer med basene i framtida

Publisert av Ola 04.01.2018 (Verkstedklubben)

grefsen
Av Morten Waglen, HVO-teknisk

Både T-banen og Trikken har baser eller verksteder der det det blir store forandringer. Det skal bli nye spor, det bygges nytt og gamle bygninger som er vernet/ fredet skal bygges om.
Det er mye spennende utfordringer for de fleste her og involvering og medinnflytelse er ikke alltid en selvfølge. Arbeidsmiljøloven gir oss en rett til å være med i prosessene, men både Vernesiden og tillitsvalgte må passe på at det faktisk skjer. Blir vi uteglemt eller bare får fungerer passivt, så er det gode sjanser for at ledelsen angrer på det. Både når det gjelder resultat og overfor Arbeidstilsynet. Vi har enormt med erfaring og kunnskaper som Bedriften bør dra nytte av. Da blir det både lurt og lønnsomt å ta oss med i prosessene. Det blir det mange utfordringer med alt som skal følges opp i nær framtid.
avlos
For å ta T- banen først, så er Avløs det eneste verkstedet det ikke skjer så mye, men det kan komme noen små endringer der også. Graffiti-hallen kan bli ombygd og få andre/ flere funksjoner. Ryen verksted skal investere over 200 millioner for å skape et tidsriktig verksted tilpasset MX vognene. For de som ser på intranett så er bilder av de framtidige endringene lagt ut. Det skal blant annet bygges fire ettersynsspor, nytt stillverk og en utvidelse av bygget til inngangsparti kantine, garderober og kontorer, en ny hall for sandblåsing. Det blir et bygg med garderober og møteplass for vognførere. Det siste er på gang og vil forhåpentlig komme på plass før våren. Det er allerede satt i gang drift på 9B hvor de blant annet skal ta seg av bytting av dører på MX ene, 1440 service som de kaller det. Her seksjoneres det opp til tre uavhengige soner med trabulanter o.l. Det er også behov for reperasjon/ flekk-lakkering av vogner og verkstedelsen har foretatt noen utspill der på Majorstua. Etter rådgivning fra vernesiden er riktige prosesser på gang og det blir muligens kjøpt inn et lakkeringstelt som tilfredstiller forskriftene. Det er veldig strenge krav til dette.

På Etterstad har det vært bytting av skinner og sviller på tomta. Det er Railcom som har gjort jobben, fordi IE (Infrastrukturenheten)sjøl ikke hade nok maskiner og folk til å ta både drift og det prosjektet. Det bygges en ny verkstedgrav der og etter hvert så kommer det også en vaskehall. IE Etterstad har derfor behov en periode for å sette arbeidsmaskiner på Majorstua for å holde driften i gang.

Majorstua blir en midlertidig plass for mange i en periode. Siemens har en del Midlife oppgradering der på MX`ene, Ryen Avløs bruker det til forskjellige ting, IE Etterstad som nevnt IE Holtet flytter nesten all aktivitet dit mens det bygges på Holtet.

Det skjer enormt med infrastrukturen på hele Trikke-området, men nå konsentrerer vi oss om basene. Grefsen og Holtet skal bygges om for å stå klar for de nye trikkene når de kommer. SL 79 og SL 95 vil fases gradvis ut etter en for en prinsippet og den siste forsvinner i 2024-25. Under prosjektgjennomføringen så skal driften holdes i gang. På Holtet og Grefsen bygges det ut etappevis og det blir nøye planlagt hvordan ting skal utføres og når. Det er laget faseplaner som skal styre dette. De begynner å bygge mottakssporet på Grefsen mars-april. Etterhvert må italienerne fra Ansaldo avslutte sitt arbeid med rehabilitering av SL 95 i verkstedbygget på Holtet desember 2018. Da skal Verkstedhallen bygges om og forlenges for å klargjøres for drift. Verkstedbygget til PE bygges om og utstyres med løftebukker, løftekraner, garderobe, kontor, matsal og annet som skal til for å kunne utføre produksjonen. Da kan en del vedlikehold overføres fra Grefsen til Holtet og dette blir ca mars april 2019og først da kan de begynne ombyggingen på Grefsen.
grefsen

Der skal det bygges nytt mottaksspor til de nye trikkene. Vaskesporet skal bygges om med ny vaskemaskin og ny sporføringer, signal og sikringsanlegg, skinnegang, kjøreledning. Likeretteren bygges om til større ventilasjon, med automatiske hjulmålere og annet. Det skal også bygges nytt Stillverk. Vifta skal byttes samt enkelte veksler byttes en mot en og det vil komme nye veksler til nye kapasitet, en del mater verkstedet og en del mater driften utenfor. Det blir flere seksjoner og brytere som gjør det mulig med strømutkobling på mindre områder/ spor. Det blir nød-utkoblinger og signaler for kjørestrømmen. De seks sporene inne i verkstedet skal flyttes/ dreies for å gi plass til lengre trikker. Det blir antagelig beholdt spor 23, som da blir et kortere spor til vogner som A 87 og Gamla. Det blir to spor med graver og øvrige spor med flatt gulv og løftebukker, med tekniske hjelpemidler ved hver plass. Spor 20 blir gjennomgående ut i retning Stillverket. Det bygges en annen etasje i hjørnet ved hylla og garderobe i 2 etasje over en nybygd Mortens kro til de som skal jobbe for leverandøren av de nye trikkene. Det er ønsker også med utvidelse av kontor og møterom kapasiteten, men det er usikkert hvor mye det blir

holtet

Her ser vi det nye Holtet, med plass til 43 trikker

På Holtet så blir de gamle verneverdige byggene tatt vare på. Verkstedhallen har vi nevnt. Det gamle røde trehuset pusses opp og blir møterom og kontorer for vognførere og bemanningsledere.

Den gamle Vognhallen/ verkstedet til IE er også vernet og bevares altså. Innmaten rives og det bygges nytt. Det blir kjellerlager, kontorer møterom, verksted, bil og vognhall, garderober for IEs folk og vognførerne: Det blir mulighet for spiseplass/ kantine og trimlokale for alle som bruker Holtet. Dette blir et bygg som det blir spennende å se om det blir funksjonelt. Det er begrenset hva man kan gjøre innenfor de veggene, så det er små muligheter til utvidelser og mer virksomhet.

De gamle brakkene til IE langs sporet erstattes av et nytt bygg 677. Der blir det parkeringsanlegg for Sporveisbiler og ansatte i kjelleren. Det blir ikke mange plassene så det blir vel strid om disse. Det blir tekniske rom, likeretter, garasjer til hengere og kjøretøy, lager rom og vaskeplass.

 Det bygges fordrøynings-anlegg i nærheten som tar imot overflatevannet

Lakkeringshallen tilhørende PE blir også forlenget. Det bygges masse spor veksler og kan best beskrives til å henvise til tegningene.

holtet2

Det blir bygget et nytt skinnepresseanlegg ved Skullerud dumpa (innenfor Byggmax og Skeidar). Der blir det også garderobe og slamanlegg. Dette stedet har utvidelsesmuligheter, så det er godt mulig at både lagring og produksjon blir utvidet etter hvert.

Det blir dårlig plass for IE under dette arbeidet på Holtet så de må ut derfra og være midlertidig på Majorstua i 2-3 år. Der vil den gamle vognførerbrakka fra Holtet settes opp utenfor spor 8. En Rubberhall er satt opp nærmest Volvat og det klargjøres ulike funksjoner. Det blir verksted på  Det er asfaltert i deler av det gamle sporområdet mellomvognhallene og utenfor spor 8. Innkjøringen til dette området kommer inn fra vestsiden ved de gamle boligblokkene, langs verkstedbygningen mot hovedsporet og halve tomta i mellom vognhallene. Hoved-innkjøringen vil gå inn her fra vestsiden. Den gamle brakka på Majorstua benyttes og det er satt opp en Rubberhall i vestenden mot Volvat. Det ser ut som dette kan bli et brukbart tilbud for IE. Bare de ikke liker seg for godt.

Dette ble en del detaljer, ting forandrer seg fort, så noe er kanskje endret allerede. Ønsker dere mer info så ligger det en del på nettet