Fullført Fase 2 skolering i Fagforbundet

Publisert av Ola 31.10.2018 (Verkstedklubben)

FASE2OSAs representanter med bevis på fullført Fase 2 kurs.

Den 25. oktober fikk tre av OSAs tillitsvalgte utdelt kursbevis for fullført Fase 2 kurs gjennom Fagforbundet, Oslo.

Fase 2 skolering for tillitsvalgte er en mer inngående skolering fra Fase 1 kurset som avholdes i OSA av Studie- og agitasjonsutvalget. Og for at tillitsvalgte skal få muligheten til videre skolering som tillitsvalgte er det påkrevd at de også innehar et fullført Fase 1 og Fase 2 kurs i bunnen.

Kurset omfatter en rekke temaer som Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram, Fagforbundets vedtekter, arbeiderbevegelsens historie og ideologi, verving og informasjon om LO-favør produktene, tillitsvalgtes rolle og funksjon inkludert kommunikasjon, drift av fagforening. fullmaktsstruktur, møtegjennomføring og saksbehandling. Med andre ord et utfyllende kurs som tar for seg mye av de ulike aspektene en tillitsvalgt rolle innebefatter.

Hensikten med å sende tillitsvalgte på slike kurs er å gi tillitsvalgte en grunnleggende skolering i fagbevegelsen og stryke dem til å kunne ivareta foreningens medlemmer.

I denne omgang hadde vi tre representanter fra OSA på kurs fra 3 forskjellige klubber. Raymond Lorentzen fra Infrastruktur klubben, Sores Yuzer fra Verkstedklubben og Rolf-Vidar Wraal Johansen fra t-baneklubben. Kurset går over 9 dager i regi av Fagforbundet, og OSA er stolte av våre tillitsvalgte som nå er enda litt mer styrket i sin rolle som tillitsvalgt.