Forslagsfrist tariffoppgjøret 2018 - OSA

Publisert av Ola 21.03.2018 (Verkstedklubben)

Oppgjøret-OSA-plakatTariffoppgjøret 2018
Klubbene har egne frister og måter å behandle innkomne krav på. Kontakt klubben din for dette.
Frist for å levere tariffkrav til årets oppgjør i Sporveien er mandag 16. april 2018. Forslag sendes osa@sporveien.no. Krav blir behandla på Hovedstyremøte i OSA torsdag 19. april. Det innkalles til medlemsmøte samme dag kl. 18.00.
Dato: 18.04.2018