Enighet i tariffoppgjøret!

Publisert av Linda 27.04.2018 (Verkstedklubben)

Rune-tariff-2018Rune Aasen, leder
Vi er enige om at den innskuddsbaserte pensjonsordningen ikke kan endres uten at partene er enige. Partene må dermed være enige om endringer i begge pensjonsordningene.

Det generelle tillegget er 11.200 til alle på trinn.

OSA-leder Rune Aasen om oppgjøret: - Jeg er mest fornøyd med formulering på innskuddsbasert pensjon.

OSA og Sporveien kom til enighet i årets tariffoppgjør kl. 12.00 fredag.
Forhandlingene foregikk med disse kriterier til grunn:
• Virksomhetens økonomi.
• Produktivitet.
• Fremtidsutsikter.
• Konkurranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpassing.

I tillegg:

Fagarbeiderstigen heves til 3 nivåer (0 – 5 – 10 år).

Fagarbeidere heves ett reelt lønnstrinn.

Rangerere/stillverk heves med ett reelt lønnstrinn.

Økning av kronetillegget for jobbinstruktører//praksisveilerdere til 25.- kroner pr. time.

Innføring av ferieskift for trafikkpersonalet.

Det avsettes en pott på 150.000 til justering av ujevnheter.

I kommende periode skal det jobbes i fellesskap med forenkling av overenskomsten, særbestemmelser, beregning av skifttillegg, kompensasjon for planmessig fridag og T-dager.

Skogodtgjørelse til servicemedarbeidere dobles.


 OSA-leder Rune Aasen om oppgjøret

- Jeg er mest fornøyd med formulering på innskuddsbasert pensjon. Dette er viktig for å ha hånda på rattet ved endring av vilkåra. Dette betyr mye for de som skal være ansatt i Sporveien i framtida.

 - Dernest er det bra at vi fikk til å sikre at de som blir langtidssjuke ikke taper feriepenger.

 - Det generelle tillegget som kommer alle til gode.

 - At fagarbeiderne blei løfta i dette oppgjøret er viktig for rekruttering av denne gruppa.

 - Ledelsen kasta også en del krav som vi opplevde som usosiale. Det er viktig for oss som fagforening å sikre sosiale ordninger for de som trenger det.

 - Tilskutt vil jeg si at jeg er veldig godt fornøyd med forhandlingsutvalget og de som deltok i bak-gruppa. Sammen med engasjementet fra medlemmer og oppmøtet på tariffmedlemsmøtet som viser at samhold gjør oss sterke.