Årsmøteinnkalling verkstedklubben

Publisert av Ola 13.11.2018 (Verkstedklubben)

Årsmøteinnkall-PEÅrsmøtekunngjøring
Verkstedklubben i OSA avholder

ÅRSMØTE ONSDAG 12. DESEMBER 2018

PÅ RYEN KL. 15 i kantina

Referatmøter samme dag:

PÅ GREFSEN KL 19 i kantina
Dato: 12.12.2018
Tidspunkt: 14:00
1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsberetninger
4. Innkomne forslag
5. Valg