Årsmøte gjennomført 28. november

Publisert av Verkstedklubben 14.12.2017 (Verkstedklubben)

Les referatet og valgresultatet her:

Referat fra årsmøte i OSA Verkstedklubben Tirsdag den 28.11.2017

Dagmøte kl14.30 i kantina på Ryen:

Tilstede: 37 medlemmer.

På dagsorden:

1. ÅPNING

2. KONSTITUERING

3.ÅRSBERETNING

4. INNKOMNE FORSLAG

5. VALG

 

Harald Jeppesen ønsker alle velkommen, og foreslår Roy Kolstad som ordstyrer og Max Danielsen som referent. Ingen stemmer imot. Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen så årsmøtet er lovlig satt.

Alle i salen fikk utdelt årsberetningen og fikk tid til å lese gjennom denne. Det var noen spørsmål og kommentarer. Beretningen ble godkjent.

Det hadde ikke kommet inn noen forslag til årsmøtet.

Valg:

Jeppesen går gjennom vervene og valgkomiteens innstilling. Han foreslår at avstemningen skjer ved håndsopprekning og at det blir lest opp verv for verv.

Det kom spørsmål fra salen:    Hvordan ble plankomiteen satt sammen?

Roy svarer at det har vært drøftelser mellom OSA sentralt og HR for å forankre plankomiteen i konsernet, p.g.a mange OSA saker om skiftplaner.

Chris Henrik Johansen ønsker å ha med noen ifra boggi avdelingen i plankomiteen.

Roy svarer at dette må legges inn som ett benkeforslag i så fall, og foreslå en kandidat.

Chris legger inn ett benkeforslag, og foreslår seg selv som kandidat i stedet for Anders Schjalm.

Harald Nielsen foreslår Kristian Farstad til plankomiteen da Avløs ønsker å ha med en og Farstad skal ha god greie på planer. Settes opp som benkeforslag mot Daniel Kylling.

Klubbledelsen vi undersøke med foreningsledelsen og bedriften om plankomitéen eventuelt kan utvides.

 

Både tillitsvalgte og verneombud ble alle enstemmig valgt etter valgkomiteens forslag, bortsett fra plankomiteen hvor det kom to benkeforslag.

Verv:  Periode: Valgkomitéens Resultat:

Innstilling:

Leder: Harald Jeppesen 2år IKKE PÅ VALG

Nestleder: Roy Kolstad 2år Gjenvalg Enstemmig valgt

Sekretær: Max Danielsen 2år IKKE PÅ VALG

 

Styremedlem: Heidi Stolsmo 1år Gjenvalg Enstemmig valgt

Styremedlem: Andreas Haug 1år Gjenvalg Enstemmig valgt

Styremedlem: Stian Slorby

Stiller ikke til gjenvalg. 1år    Jeanette Salvesen Enstemmig valgt

 

Styremedlem: Morten Hansen 1år Gjenvalg Enstemmig valgt

Styremedlem: Jørgen Burud   1år Gjenvalg Enstemmig valgt

Styremedlem: Finn Tore Bjørnsand 1år Gjenvalg Enstemmig valgt

Styremedlem: Hamid Mohammed

Stiller ikke til gjenvalg. 1år Martin Langsveen Enstemmig valgt

 

Styremedlem: Øyvind Iversen 1år Gjenvalg Enstemmig valgt

Styremedlem: Harald Nielsen 1år Gjenvalg Enstemmig valgt

Styremedlem: Majken Larsen 1år  Ingen forslag, og VERV IKKE BESATT

Stiller ikke til gjenvalg. Ingen forslag ifra salen

 

Ungdomskontakt: Andreas Haug 1år Gjenvalg Enstemmig valgt

Ungdomskontakt: Eivind Landsverk

Stiller ikke til gjenvalg. 1år Daniel Lyng. Enstemmig valgt

NY! ungdomskontakt: 1år Tora Kuvås Enstemmig valgt

 

Studietillitsvalgt: Hanne Fraas

Har fått ny jobb. 1år Silke Neumann Enstemmig valgt

Studietillitsvalgt: Jørgen Burud 1år Daniel Lyng. Enstemmig valgt

 

Verneombud: Ole Kristian Hansen 2år IKKE PÅ VALG

Verneombud: Sunda

Stiller ikke til gjenvalg. 2år Marius Aronsen Enstemmig valgt

Verneombud: Karl Magne Jensen 2år Gjenvalg Enstemmig valgt

Verneombud vara: Gry Nygård

Stiller ikke til gjenvalg. 2år Niclas Spiik Enstemmig valgt

Verneombud: Vidar Kleven 2år Gjenvalg Enstemmig valgt

Verneombud: Thor Otto Tollefsen 2år Gjenvalg Enstemmig valgt

Verneombud: Beate Aurstad 2år IKKE PÅ VALG

Verneombud: Øyvind Iversen 2år IKKE PÅ VALG

NY PLANKOMITE:

Plankomite: 1år Martin Langsveen Enstemmig valgt

Plankomite: 1år Øyvind Iversen Enstemmig valgt

Plankomite: 1år Umar Ahmad Enstemmig valgt

Plankomite: 1år Anders K. Schjalm

Benkeforslag:  Chris Henrik Johansen Anders: 12 stemmer

Chris: 16 stemmer

Blanke: 5 stemmer

Chris Henrik Johansen ble valgt.

Plankomite: 1år Daniel.S.Kylling

Benkeforslag: Kristian Farstad fra Avløs. Daniel: 24 stemmer

Kristian: 1 stemme

Blanke: 6 stemmer

Daniel S. Kylling ble valgt.

Plankomite: 1år Sores Yuzer Enstemmig valgt.

 

Det ble etter valget stilt spørsmål på hvorfor nye kandidater til plankomiteen ble stilt mot

Kandidatene fra Ryen og ikke Grefsen?

Roy svarer at det er fordi Ryen og Avløs er under Ingerid og Grefsen er under Lars Olsen.

 

Roy takker alle tidligere tillitsvalgte, som ikke stiller til valg videre for god innsats, og avslutter med å

Takke for oppmøte.

Etter det formelle årsmøtet var det ingen som hadde andre saker de ønsket å ta opp.

 

Referatmøte kl20.00 på Grefsen , «Mortens kro»:

Referatmøtet forløp omtrent som dagmøtet.

Det var 9 medlemmer tilstede på det meste.

Ved valget stemte alle på de som hadde fått flertall på dagmøtet.

Det ble informert om at det etter dagmøtet var oppdaget at ekstra verneombud på Ryen ,

Marius Juul Johansen , som ble lagt til i perioden , hadde falt ut av listen.

Han anses fortsatt å være verneombud , og dette vil bli bekreftet på et senere møte.

 

Etter det formelle årsmøtet kom det noen forslag til kommende tariffoppgjør og noen spørsmål om 40% , helgetillegg og kompensasjon for planmessig fridag. Klubbledelsen kommer tilbake til dette.

Referenter: Max og Harald.