Servicepunktene - farsen fortsetter

Publisert av Ola 17.11.2017

servicepunkt

OSA er i mot hele den prosessen (hvis det har vært noen) når det gjelder avvikling av servicepunktene til Sporveien. Hovedargumentet for avvikling er at passasjerene bruker app’en til Ruter for å kjøpe billett.

I stillingsinstruksen for medarbeidere i Servicepunktene er innholdet ganske mer omfattende! At Ruter og Sporveien velger å se helt bort fra disse oppgavene er helt på jordet. OSA mener at oppgavene kan bli flere for å sikre en trygg og god reise for byens befolkning. Vi vil gjøre hva vi kan for å reversere avviklinga.

Fra instruksen:
- God norsk, skriftlig og muntlig framstillingsevne
- Beherske engelsk muntlig
- Grunnleggende datakunnskap
- Kjennskap til utvikling og slokking av brann
- Kjennskap til alarmsystemer

Oppgaver:

· Salg av billetter i henhold til gjeldende billett- og takstsystem

· Rekonstruere billetter

· Betjene innbytte og refusjon

· Sende inn kvitteringer for dagens salg

· Veilede kunder om bruk av billettsystemet

· Veilede kunder i bruk av T- banesystemet og Ruters linjenett og reisegarantien

· Registrere feil og klager i Ruters saksbehandlingssystem

· Utføre ettersyn/tilsyn med stasjonen og rapportere feil og mangler, fjerne løssøppel.

· Rapportere avvik til TLT

· Innsatspersonell ved avvik

· Ved driftsstans skal stasjonsmedarbeidere gjennomføre avstenging av områder i samråd med TLT

· Bidra med informasjon til kunder

· Ved brannutvikling i tog og stasjonsbygning iverksette tiltak i samråd med TLT

· Bidra til kundens sikkerhet i situasjoner med unormalt store menneskemengder

· Rapportere avvik, særlig med sikkerhetsrisiko, til seksjonsleder