19 mister jobben!

Publisert av Ola 07.11.2017

servicepunktEtt av servicepunktene i Oslo

I slutten av oktober fikk OSA vite at Ruter har bestemt å legge ned servicepunktene på Jernbanetorget, Majorstuen og Nasjonalteateret. 19 av våre kollegaer vil miste jobben. Ruter mener det er viktig at de kan spare inn de ca. 7,5 millioner kroner det er beregnet at de bruker på å drifte servicepunktene i året.

Det er umulig å skjønne logikken til Ruter i denne sammenhengen.
#Ruter bruker over 45 millioner kroner i året på å promotere Ruter.
#Ruter bruker ca. 300 millioner kroner i året på driftsrelaterte oppgaver for Trikk og T-bane, Sporveien kunne utført oppgavene selv til en prislapp på ca. 50 millioner kroner!
#Ruter eser ut som en bolledeig og har nå ca. 300 ansatte og koster like mye å drifte som trikken i løpet av et år!
#Ruter gikk med flere hundre millioner i overskudd i 2016.

At 19 stykker skal miste jobben for å spe på budsjettet til Ruter er i våre øyne ren idioti.

Det er en kjensgjerning at OSA ofte må kjempe kamper på grunn av vedtak og ideer fra Ruter, et konsern som bruker skattepenger som en full sjømann. Mens Sporveien på sin side har effektivisert for over 700 millioner kroner de siste årene. Her er det en systemfeil i Oslo kommune som politikerne allerede burde ha sett og tatt tak i!

OSA har flere forslag for å bevare og videreutvikle servicepunktene. Både til fordel for de reisende og byens befolkning. Oslo kommune og Sporveien kunne gått sammen om å opprette informasjonspunkter der man i tillegg til informasjon om kollektivtrafikken kan man være en informasjonskanal om øvrige prosjekter og tilbud i Oslo. Det kan være informasjon om aktiviteter i Oslo, utstilling av prosjekter (Nasjonalmuseet, Deichmann, etc).

Alle er ikke ”på nett” med flatskjermer og ”padder”. De fleste mennesker setter pris på en menneskelig kontakt og den tryggheten og servicen som dette medfører. Det finnes ingen app som betrygger deg når du har gått deg vill, eller mistet siste buss hjem. Vi snakker mye om at samfunnet blir kaldere, og vi mener at de få menneskelige kontaktpunktene som gjenstår må bevares. 

Det er svært kritikkverdig at verken ansatte eller fagforening har blitt involvert i denne prosessen. Noe som er et tydelig brudd på hovedavtalen og arbeidsmiljøloven. OSA har ikke blitt invitert til verken drøftelsesmøter eller annen dialog, før vedtaket var et faktum! Vi er i ferd med å miste tilliten til en del av Sporveiens konsernledelse, og syntes det er forkastelig at Sporveien regelrett legger seg på ryggen for Ruter i denne saken.

OSA går i mot vedtaket som er gjort om å legge ned servicepunktene og krever en ny prosess! Der alle parter er involvert og blir hørt. Våre arbeidsplasser skal ikke kun være en budsjettpost hos Ruter, men en del av et helhetlig servicetilbud til alle våre reisende.