Sommerbrev fra Arbeidsutvalget i OSA

Publisert av Sores Yuzer 20.07.2021

Halve sommeren har gått. Noen er på jobb, noen er i ferie og noen nyter en forhåpentlig god pensjonisttilværelse.  

Nå er halvparten av befolkninga vaksinert og “vi” er på vei tilbake til normalen.
Vi har mange gode kollegaer som det siste halvannet året har trådd inn i pensjonistenes rekker og samtidig har vi fått mange nye kollegaer og nye medlemmer. Mange har kjent på ensomheten som pandemien brakte med seg, men også takknemmeligheten over å kunne treffe gode kollegaer hver dag og ha en trygg arbeidsplass å gå til. En stor honnør til alle medlemmer som gjennom pandemien har stått på så kollektivtrafikken kan gå. 
Vi som fagforening måtte forholde oss mer aktivt til den digitale hverdagen og vi har klart å avholde møter og har på den måten klart å beholde medlemsdemokratiet. 
Hva slags normal det blir i framtida kan bli spennende å se. Vi må sørge for å være med når beslutninger skal tas om framtidas arbeids- og privatliv. 

Det merkes at Sporveien er i utvikling, det er flere store prosjekter som er igangsatt samtidig som det er nye prosjekter som er i startfasene. Finansiering av disse prosjektene må få økt bevilgning i Oslopakke-3 og med ny regjering håper vi på at dette får gjennomslag. Det er den politiske makta som må vise vilje til satsing i kollektivtrafikken.
Ryen base er under full ombygging samtidig som det er full produksjon. Det er klart dette ikke er gunstig, spesielt under en pandemi, men det er nødvendig for at vi skal levere av det som er forventet i trafikk.  
Grefsen base er i sluttfasen av ombygging, det er gjort betydelig endringer slik at SL-18 kan gå i produksjon. Holtet base har fått nytt verksted for trikken, IE- trikken har plass for gule maskiner, verksted og ny driftssentral. Nå er det ankommet to SL-18 trikker og de er i gang med testing i trafikk uten passasjerer. Trikkeprosjektet er i rute til levering innen 2024.  
Det er besluttet for oppstart av prosjekt ny førerstol MX. OSA er med i startfasen av prosjektet og sitter i styringsgruppe og prosjektgruppa. Det er viktig for oss at førere og verksted er involvert i dette prosjektet, som alle andre prosjekter.  

22. Juli 2011: Mange av våre medlemmer fikk merke den dagen på kroppen. Førere som kjørte i sentrum måtte ivareta passasjerer og busser ble rekvirert som ambulanser. Sporveiens oppgave var å få folk ut av sentrum. Det var kaos og frykt. 

OSA har tatt initiativ til fanemarkering 22. Juli 2021. Vi skal møte andre fagforeningskamerater på Youngstorget kl. 15.00. Det vil bli holdt en appell og vi tar ett minutts minnemarkering for å minnes hendelsene for ti år siden. Vi skal aldri godta at fascistiske eller nazistiske krefter prøver å motarbeide fagbevegelsens rettigheter til å drive demokratisk, politisk arbeid og organisering. Som del av den norske fagbevegelsen, er det viktig at vi verner om vår rett til politisk aktivisme, ytringsfriheten og til å stå opp når urett skjer. Vi skal aldri godta hat som en del av det norske samfunnet og arbeidslivet. Derfor samles vi denne dagen for å minne alle de vi så tragisk mistet for 10 år siden, og for å mane til kamp for et mer inkluderende samfunn. 
Kl. 19.00 vil trikk. Buss og T-bane stå i ett minutt. 

IMG_3616

Det er Stortingsvalg 13. september og vi engasjerer oss i å få valgt bort Erna Solbergs blå regjering. Høyrepolitikk i åtte år vil det ta tid å snu. Skadene i velferdssamfunnet som denne regjeringa har gjort vil gjøre det vanskelig å komme med reformer som gavner folk. Olje- og industripolitikken må helomvendes skal vi ha en klode som er levelig i framtida. Å satse i kollektivtransporten vil bidra tungt i framtidas klimaløsninger.  
Jernbanereformen har vist hva høyreregjeringa ønsker for offentlig sektor, og om vi får et regjeringsskifte kan vi være tryggere på at vi vil få beholde Sporveien som et offentlig eid selskap med de lønns- og arbeidsvilkåra vi har i dag. Det vil også være viktig for den kampen vi kjemper for å ta bussen tilbake i egenregi og løfte opp lønns- og arbeidsvilkår til bussførere, samtidig som vi får fjernet anbud! 

Vi oppfordrer folk til å stemme rødgrøndt! 

Vi arrangerer tillitsvalgtsamling med valgkamp som tema 23-24. August, med inviterte politikere og innledere deriblant Petter Vellesen (LO i Oslo), Sverre Myrli (AP), Maren Oddvang (undomstillitsvalgt Fagforbundet Oslo) og Elisabeth Thoresen (AAP-aksjonen). 

Vi skal også arrangere valgvake 13. September og denne blir på Brygg som ligger i Storgata 7. Møt opp og bli med på en spennende avslutning på en lang valgkamp. Mer info om valgvaken kommer på vår nettside og Facebook. 

Etter sommeren vil vi igjen avholde kvinnekonferansen «Kvinner på Skinner» på Kjeholmen. Vi er veldig glade for at vi i år kan samle enda flere sammen til to hyggelige og engasjerende dager på Kjeholmen. Vi er veldig glade over at vi i år også får besøk fra Sporveiens ledelse for å holde foredrag for oss. Ikke minst syntes vi det er veldig viktig at vi kan gi OSAs kvinner muligheten til å diskutere med ledelsen vår i uformelle omgivelser om hvordan vi tenker utfordringer bør løses og hva vi mener fungerer bra allerede. 

Etter mange lange og digitale måneder starter vi opp igjen med fysiske introduksjonskurs for medlemmer igjen 7. og 8. september på Sangerhallen. For medlemmene er de fysiske treffpunktene en viktig del av dette kurset, derfor tror vi det skal bli veldig bra og samles igjen, fra alle flest mulig av Sporveiens avdelinger. 

 

 

Vi ønsker dere en fortsatt fin sommer! 

 

Kameratslig hilsen 

Arbeidsutvalget i OSA 

 

PS: 

Tariffen er nå digital og kan leses ved å trykke på denne lenka: https://online.flippingbook.com/view/855815873/ 

Denne er enkel å lese på mobil/nettbrett og har god søkefunksjon. På PC kan du i tillegg skrive inn notater. 

Også OSA-sporet er digitalt lesbar. Siste nummer finner du her: https://online.flippingbook.com/view/475922406/ 

Siste utgivelse av podkasten “OSA på linja” finner du her: https://www.buzzsprout.com/906466/8867834 

Minner også om OSAs Facebook-side: https://www.facebook.com/osasporveien 

Husk at som medlem har du flere fordeler gjennom LO Favør: https://lofavor.no/