Kjære OSA medlem

Publisert av Ola 10.12.2017

sos-angolaSOS-skolen, Cambiote skolen i Huambo med barn og rektor Fabio høsten 2017

Tusen takk for din viktige støtte til SOS-barnebyers arbeid i Murmansk. Gjennom svært gode bidrag fra OSA´s medlemmer har vår forening spilt en betydningsfull rolle både for finansieringen av barnebyen i Murmansk og den senere drift. I OSA-huset har barn nå gjennom 13 år fått god og kjærlig omsorg, dette har gitt barna grunnlag for utdanning og yrkesvalg. Muligheter som kommer både den enkelte ungdom, så vel som samfunnet til gode. For alt dette vil vi si tusen takk til deg og alle de andre som har gjort dette mulig.

I de siste tjue årene har SOS-barnebyer i Russland arbeidet målbevisst for å ta et stadig større økonomisk ansvar for egne barnebyer og prosjekter. Dette har vært mulig fordi mange russere har hatt materielt overskudd til å gi, samtidig som SOS-Russland har arbeidet for å utvikle en positiv giverkultur. SOS-barnebyer Russland har lykkes svært godt, det betyr at de nå er i stand til å ta økonomisk ansvar for alle sine barnebyer og prosjekter. Ikke bare det, de er nå også i stand til å bidra til SOS-barnebyer i andre land.

Med dette som bakgrunn har vi nå fått avklarende melding om at den støtte vi nå har gitt til driften av OSA-huset i Murmansk er det mer bruk for i SOS-barnebyer i andre land, blant annet Angola. Det passer jo oss godt som jo har Fagforbundets SOS-barneby i nettopp Angola.

Idéen om Fagforbundets SOS-barneby ble unnfanget i samtaler mellom representanter for SOS-barnebyer og Oslo Sporveiers Arbeiderforening under åpningen av OSA-huset og resten av barnebyen i Murmansk. Det var også OSA som løftet idéen frem på bordet til forbundsledelsen. Våre gode bidrag til Fagforbundets SOS-barneby kan derfor godt sies å ha startet i Murmansk, i dag har vi 126 givere til våre barneby i Angola. Absolutt en stolt tradisjon å ivareta. Vi håper derfor at du nå når SOS-barnebyer i Russland selv klarer å finansiere driften av barnebyen i Murmansk, i stedet kan gi ditt bidrag til vår barneby i Angola, hvor vi har et spesielt ansvar for skolen.


Med vennlig hilsen

Rune Aasen , leder OSA

Bente Lier
Generalsekretær SOS-barnebyer

Praktisk hvordan man endrer over til Fagforbundets barneby:

Er du allerede bidragsyter til Fagforbundets barneby og ønsker å øke beløpet, ring 23 35 39 00, eller send mail :turid.weisser@sos-barnebyer.no

Ønsker du å bli ny bidragsyter til Fagforbundets barneby, fyll ut vedlagt skjema og send inn til SOS-barnebyer, postboks 733 sentrum 0105 Oslo

Det faste lønnstrekket til barnebyen i Murmansk blir avsluttet med siste trekk 20. desember 2017