Kartlegging av behov - Fagbrev renholdsoperatørfaget

Publisert av Sores Yuzer 03.01.2022

Fagbrev som renholdsoperatør

Du får dette skjemaet fordi du er ansatt som renholder i Sporveien. Vi jobber nå med å kartlegge hvor mange som ønsker å få tatt fagbrev og hvor mange som allerede innehar dette. For at vi skal kunne jobbe videre med et løp mot fagbrev for de som ønsker dette. Vær vennlig å fyll ut alle punktene i skjemaet. Og spesifiser hvilken avdeling du jobber i. (Grefsen, Ryen, Avløs osv)