Kartlegging av behov - Fagbrev renholdsoperatørfaget

Publisert av Linda 03.01.2022

Vi skal nå jobbe med å få på plass den siste biten av å få tilrettelagt et fagbrevsløp for renholdsoperatører i Sporveien. For å få til dette trenger vi mest mulig informasjon og en best mulig oversikt over hvor mange som ønsker og / eller kommer til å melde seg på dette. Derfor trenger vi at du fyller ut skjemaet under og sender inn til oss så fort som mulig! 

Fagbrev som renholdsoperatør

Du får dette skjemaet fordi du er ansatt som renholder i Sporveien. Vi jobber nå med å kartlegge hvor mange som ønsker å få tatt fagbrev og hvor mange som allerede innehar dette. For at vi skal kunne jobbe videre med et løp mot fagbrev for de som ønsker dette. Vær vennlig å fyll ut alle punktene i skjemaet. Og spesifiser hvilken avdeling du jobber i. (Grefsen, Ryen, Avløs osv)