Samling Regionstyret og fagforeningene

Publisert av Ola 14.09.2018

OSA.Hovedstyret-2018Hovedstyret
Samlingene for regionstyret og fagforeningene er ment å dekke vedtektenes krav til regionstyrets besøk i fagforeningene. Representantskap med årsmøtesaker vedtok at vi i år som i fjor samler 3-6 fagforeninger fremfor å reise rundt til alle.
Det vil bli et todelt program. Første del vil regionstyret ha ansvar for og vil foregå i plenum. Etter lunsj vil vi dele oss inn i grupper der 3-4 fra regionstyret vil være sammen med den enkelte fagforening. Dere vil få nærmere informasjon om program, hvilke punkter vi ønsker at foreningene skal forberede, samt tid og sted for samlingen.
Dato: 16.11.2018
Tidspunkt: 09:00
OSA møter med følgende andre foreninger:
TeoLOgene avd 727 av Fagforbundet
Fagforening for rådmenn og andre ledere avd 679 Fagforbundet
Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Fagforbundet
Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo avd 028 Sykehus og Helse Oslo