Politisk Pøbb - Oppgjør med bemanningsbransjen

Publisert av Ola 17.01.2018

pub-bemmaning

Vikar- og Bemanningsbransjen var ment å erstatte fast ansatte ved sykdom og permisjoner, men frislipp for midlertidighet og innleie har ført til bransjer hvor løsarbeiderkontrakter dominerer. Sosial dumping og innleie i strid med loven florerer, spesielt på byggeplassene, men får ingen konsekvenser. Bemanningsbyråer innen helse og omsorg jobber seg også inn i velferdsstaten, med påfølgende skandaler og lønnsdumping i kjølvannet.

Dato: 24.01.2018
Tidspunkt: 18:00


Hva kan fagbevegelsen gjøre for å bekjempe det framvoksende løsarbeidersamfunnet? Kan vi bruke handlingsrommet innenfor EØS, eller hindrer avtalen effektive tiltak mot sosial dumping? Og er det mulig å forby bemanningsbransjen, slik flere fagforbund og partier på venstresida krever?

I panelet:
Miroslaw Bartnik, tillitsvalgt i bemanningsbyrået Workshop, nå frikjøpt til Oslo Bygningsarbeiderforening
Markus Hansen, leder i Heismontørenes fagforening
Frank Bergflødt, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Moss og Våler

Møteleder: Helene Bank, For Velferdsstaten

Manifest Tankesmie lanserer også pamfletten «EØS på 1-2-3. Hvordan avtalen påvirker arbeidslivet – og hva vi kan gjøre med det». Den kommer til å være til salgs på arrangementet og kan bestilles her: http://www.manifest.no/eos-paa-1-2-3

Politisk pub arrangeres med jevne mellomrom på Kulturhuset ved Youngstorget av De Facto, For Velferdsstaten, Manifest og LO i Oslo.