Pensjonskonferanse

Publisert av Linda 20.02.2018

Jorunn Folkvord, Åsne Skjelbred Refsdal fra "Forsvar Offentlig Pensjon" sammen med Arne Byrkjeflot og Eystein Garberg fra initiativet "Gjenreis AFP- rettferdig pensjon." 

Dato: 26.02.2018
Tidspunkt: 11:00
Seminaret er på Kulturhuset, Youngsgate 6. Fra klokken 11.00 til 13.00.