Miniseminar Acer og EUs Jernbanepakke 4

Publisert av Ola 31.05.2018

looslologo1
LO Oslos lokaler Møllergata 24. 11.00-16.00
Lunsj fra kl 1100
Dato: 07.06.2018
Tidspunkt: 11:00
Første del er hva som må gjøres etter at den hardeste striden siden EU-avstemninga i 1994 endte med Stortingets tilslutning til EUs energipakke 3 og EUs energibyrå ACER 22.3.2018. Både APs 8 ufravikelige krav og avtalen Stortinget vedtok lover reversering dersom ACER får økt myndighet eller nye kabler ikke kan stanses. Nå revideres Energipakke 3, ACER-forordningen inkludert, i Brussel og NorthConnect har søkt om en tredje kable til Skottland. Hva skjer?
Andre del er todelt.
Innhold i og strategi for høstens store slag om Jernbanepakke 4. Den blir trolig behandlet i Stortinget i november 2018. Her er fagbevegelsens klare mål å vinne, sikre at Norge reserverer seg slik at anbudsutsetting og oppsplitting ikke blir irreversibel.
Faglig utvalg i Nei til EU samler inn til en utredning om EUs sosiale Union og EUs arbeidslivsbyrå ELA. Utreder i De Facto Idar Helle innleder om utfordringen når EU skaffer seg myndighet på arbeidsliv og velferd.
Seminaret er gratis, vi regner med å ordne en enkel bespisning.
Påmelding for bespisningens skyld til :
Arrangører: LO i Oslo og Faglig Utvalg i Nei Til EU.

ACER - Hva nå?
11.00: Baguetter serveres. For antall ber vi om påmelding til:
11.30 – Geir Vollsæter – spesialrådgiver IndustriEnergi EUs energipakke 3, Energipakke 4 og NorthConnect
12.15 - Roar Eilertsen, utreder i De Facto. Hvilken makt har ACER og hvilken makt kan ACER få ?
13.00 - Arne Byrkjeflot – Hvordan følge opp kampen mot ACER?

13.30 – 14.00 pause

!4.00 – EUs sosiale union - EUs arbeidslivsbyrå ELA. Idar Helle, utreder i De Facto.
15.00 – Jernbanepakke 4 – hva er innholdet og hvordan stanse den?
Grethe Thorsen. Norsk Lokmannsforbund.