Fanemarkering: Norge må si nei til EUs Energiunion ACER

Publisert av Ola 12.01.2018

faner-stortinget-2015
TIRSDAG 23 JANUAR TIRSDAG 23 JANUAR KULTURHUSET I OSLO (v/Youngstorget) KL.1000 – 1300.

FORELØPIG PROGRAM - SEMINAR OM UTENLANDSKABLER, EUs ENERGIUNION (ACER), STRØMPRISER OG OM SUVERINITETSAVSTÅELSE FOR VÅRT ARVESØLV: VANNKRAFTA
Dato: 23.01.2018
Tidspunkt: 14:00

Aktuelle innledere er : Roar Eilertsen, DE Facto legger fra Rapport om strømkabler og EUs Energiunion (ACER), Geir Vollseter IndustriEnergi, Hogne Hongset, forfatter og ekspert, tillitsvalgte i Hydro eller Elkem er aktuell. Både Silje Lundberg i Naturvernforbundet og Jan Davidsen er forespurt. Vi håper eksperter på Grunnloven §115 og suverinitetsavståelse mht ACER.

Det vil bli markering Kl. 1400 - 1430 utenfor Stortinget med appeller og overrekkelse av rapport om ACER og med konsekvenser for strømpriser for forbrukere og norsk prosessindustri. Ikke minst miljøkonsekvenser for utbygging av utelandskabler. Flere eksperter mener dette betyr at Stortinget må ha minst ¾ flertall for tilslutning til ACER jamnfør §115 i Grunnloven om suverenitetsavståelse.
Vedlagt ligger plattform som vi mener er et utmerket utgangspunkt for breie allianser innen miljøbevegelsen, fagbevegelsen, forbrukere, industrien, offentlig sektor mot tilslutning til EUs energiunion dvs ACER som betyr overføring av makt til ACER mht norsk vannkraft. Den politiske plattform konkluderer med:

Derfor:
• Norge må si nei til EUs Energiunion og å overføre makt til ACER.
• Vedtak om tilknytning til ACER krever ¾ flertall i Stortinget, jf. Grunnlovens §115 om
suverenitetsavståelse.
• Norge må stanse all videre bygging av kabler til EU-land.
• Norge må ha nasjonal kontroll over vannkrafta – vår viktigste evigvarende energiressurs.