Fanemarkering - forby bemanningsbransjen

Publisert av Linda 20.02.2018

Tirsdag 6. mars, kl 13:00 - 15:30 blir det politisk streik for kravet om å forby bemanningsbransjen. Ta med faner og møt opp foran Stortinget kl 14:00.

Dato: 06.03.2018
Tidspunkt: 14:00Les mer om grunnlaget for den politiske streiken:

BRUK FORSKRIFTSADGANGEN PÅ BYGGEPLASSER I OSLOFJORDOMRÅDET

Bemanningsbransjen var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner, men har ført til fullt frislipp der løsarbeiderkontrakter dominerer.

Det har ført til at bemanningsbransjen nå:

• Er største arbeidsgiveren på mange byggeplasser.
• Fortrenger faste ansatte i et så stort omfang at det ikke gir mening å snakke om at fast ansatte er hovedregelen.
• Gir usikre arbeidsforhold uten garanti for en årsinntekt å leve av.
• Ikke tar inn lærlinger eller driver fagopplæring.
• Fører til dårligere produktivitet.
• Profiterer på å leie ut arbeidskraft.
• Det foregår daglige brudd på bestemmelsene om arbeidstid, overtid og innleie.

Innleie er blitt et så stort innslag på byggeplassene at viktige samfunnshensyn står på spill. Vi vil ikke tilbake til et løsarbeidersamfunn der arbeidsfolk står med lua i handa.

I 2005 ble tariffavtaler allmenngjort innen byggebransjen i Oslofjordområdet (Akershus, Buskerud, Oslo, Østfold og Vestfold). Nå er krever vi et forbud mot innleie i det samme området.

Vår politiske streik er ikke rettet mot ansatte i bemanningsbransjen. Vi vil at de skal ha faste og hele stillinger i produksjonsbedriftene våre og normen i arbeidslivet skal være at alle lønnes til man blir permittert eller oppsagt.

Initiativtakere til markeringen:

• Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus
• Fellesforbundet avdeling 603 Oslo Bygningsarbeiderforening
• Fellesforbundet avdeling 605 Rørleggernes Fagforening
• Heismontørenes Fagforening

I samarbeid med LO i Oslo