Eventuell mekling LO/NHO (bussbransjen)

Publisert av Ola 21.03.2018

Dette skjer i lønnsoppgjøret:
•12. mars: Kravoverlevering
•13. mars: Forhandlingene starter
•3. april: Mekling
•8. april: Eventuell streik
Dato: 03.04.2018