Bedriftsforsamling Sporveien

Publisert av Ola 23.06.2017

Bedriftsforsamlingsmøte
Ansattrepresentanter: Linda Amundsen, Per Arne Nicolaysen og Terje Løkkevik (Transport) møter.
Dato: 30.11.2017
Tidspunkt: 14:00