Årsmøte verkstedklubben

Publisert av Ola 31.10.2017

MX-SPV-03280
VERKSTEDKLUBBEN
AVHOLDER ÅRSMØTE I KANTINA PÅ RYEN
TIRSDAG 28. NOVEMBER 2017

REFERATMØTE PÅ GREFSEN
KL:20.00

PÅ DAGSORDEN
VALG AV:
TILLITSVALGTE, VERNEOMBUD, VALGKOMITE OG PLANKOMITE


FORSLAG TIL SAKER SOM SKAL
BEHANDLES PÅ ÅRSMØTET
( BEVILGNINGER OG ANDRE VESENTLIGE SAKER)
MÅ VÆRE KLUBBSTYRET I HENDE
INNEN MANDAG 20. NOVEMBER.

FORSLAG TIL VALG AV TILLITSVALGTE M.M. KAN FREMMES PÅ FORMIDDAGSMØTET ELLER RETTES TIL VALGKOMITEEN SOM ER

Jostein Bareksten (Ryen) 47 30 75 48
Thorbjørn Melbye (Ryen) 95 26 50 38
Steinar Skyttum (Grefsen) 91 63 17 17
Dato: 28.11.2017
Tidspunkt: 14:00