Innspill kurs og fagligtilbud tillitsvalgte

Publisert av Linda 20.12.2021

Gjennom året arrangerer og utarbeider Studie- og agitasjonsutvalget i OSA både kurs, konferanser, faglig innhold ved seminarer samt temakvelder for både tillitsvalgte og medlemmer. Det utarbeides nå planer for 2022, som vi ønsker innspill fra deg som tillitsvalgt til.  

For å se på det reelle behovet for diverse kurs og skoleringer er det viktig at vi hører hva dere tillitsvalgte på plassene har behov for. Dette kan være lokal skoleringstiltak i de respektive klubbene eller kurs sentralt i OSA eller Fagforbundet Oslo. 

Vi håper derfor at flest mulig sender inn svar på spørsmålene under, slik at vi kan justere tilbudet i mest mulig grad til våre lokale tillitsvalgte. Innsendingene gjøres anonymt, men noter gjerne opp hvilken klubb du tilhører. Kryss av boksene ved siden av de kursene du mener er viktige for deg og ditt verv eller for din klubb. 

Tilbud om kurs sendes gjennom året ut til AU / ledelse i klubben som har ansvar for å formidle dette videre til tillitsvalgte kursene er relevante for eller for klubbstyret. Har du spørsmål rundt kurs og skolering kan du ta kontakt med leder av studie- og agitasjonsutvalget Linda Amundsen på e-post: linda.nokleby.amundsen@sporveien.com eller mobil: 400 51 967. 

Skoleringsbehov for tillitsvalgte

Det er listet opp en rekke kurs vi har tilgjengelige gjennom egen skolering i OSA. Besvarelsene vil bli brukt til å se på hvilke kurs som skal prioriteres hos oss i det kommende året. Denne listen innbefatter ikke kurs som tilbys gjennom fagforbundet Oslo eller andre. (Med unntak av Fase 2).