Ingen Fascisme og rasisme i våre gater!

Publisert av Linda 14.04.2019

antifascismeOsvald monumentet, Oslo

I dagens politiske klima med høyrekrefter ved roret, ser man tydeligere og tydeligere en sterkere polarisering i samfunnet. Grupperinger som ene og alene har for hensikt å henge ut enkeltgrupper på bakgrunn av etnisitet og religion får større og større plass i samfunnsdebatten.

I kjølevannet av stadig flere offentlige opptredener fra grupper som Alliansen og SIAN, spisses hat retorikken til høyresiden. Det begrunnes med ytringsfrihet og alle menneskers rett til å få spre sine tanker og ideer. Uavhengig hvor forskrudde og hatefulle de måtte være. At man skal henge ut noen grupper på bakgrunn av deres religion, hører ikke med under ytringsfrihetsbegrepet. Å mane til hat og fordommer, er ingenting annet enn fascisme, noe vi tar sterk avstand fra.

Derfor har Oslo Sporveiers Arbeiderforening opprettet en egen antifascistisk aksjonsgruppe, for å samle oss mot de høyrevridde og fascistiske ideene som nå sprer seg i det norske samfunnet. Vi som ansatte i Sporveien har et svært multikulturelt arbeidsmiljø. Vi har de fleste religioner, etnisiteter, kjønn og legninger representert, og vi jobber alle for det samme målet og ut ifra de samme verdiene. Det vil aldri være akseptabelt for oss at våre kollegaer skal diskrimineres eller trakasseres på bakgrunn av deres hudfarge, religiøse overbevisning eller etnisitet.

Vår aksjonsgruppe skal ta med fane, spre informasjon om motdemonstrasjoner til fascistiske markeringer. Vi skal være en pådriver til å stå samla mot hatretorikken fra høyresiden og ta tydelig avstand fra disse gruppene og ideologiene.

Vi oppfordrer alle andre fagforeninger i LO til å ta samme grep. Slik at vi skaper en samla motstand mot fordommer og hatretorikk. Vi ønsker at vi i arbeiderbevegelsen tar et enda tydeligere standpunkt mot høyrevridde grupper som SIAN og Alliansen. Vi kan ikke være oss bekjent av å tillate slike grupper til å gjøre hverdagen vanskeligere for våre medlemmer, våre kamerater og våre venner.