Informasjon om Smitteverns rutiner under Fagforbunds uka

Publisert av Linda 22.06.2020

I forhold til gjeldende smittevernregler for arrangementer, Har vi satt oss godt inn i gjeldende rutiner og utarbeida egne rutiner slik at vi skal kunne gjennomføre Fagforbunds uka 2020 på en trygg og forsvarlig måte. Det er viktig at både tillitsvalgte og medlemmer som deltar under denne uka føler seg trygge og at vi samtidig klarer å få til noe hyggelig sammen selv om det blir en litt annen vri på det i år. Gjeldende rutiner Kan leses under: 
antibac
Dato: 22.06.2020

• Ved hvert arbeidsplassbesøk skal det være antibac tilgjengelig og de tillitsvalgte som får i oppgave å dele ut materiell eller mat til medlemmer skal til enhver tid ha på engangs hansker.

• Tillitsvalgte som får ansvar for å dele ut poser eller mat har ansvar for at medlemmer eller andre ikke berører materiell som skal deles ut.

• Tillitsvalgte må henge opp plakat med smittevernregler før arbeidsplassbesøket starter og det skal være synlig for medlemmene under hele arrangementet.

• Tillitsvalgte har et spesielt ansvar å påse at det ikke samles medlemmer i store klynger og at en meterregel overholdes.

• Har etter endt arrangement skal overskytende materiell eller mat til utdeling pakkes forsvarlig inn slik at det ikke utsettes for smitte og overleveres klubbtillitsvalgte eller medbringes tilbake til Tøyen.

• Materiell som blir liggende rundt som medlemmer ikke ønsker å ta med seg, skal samles inn og medbringes tilbake til Tøyen. Dette materiellet skal IKKE bli liggende. 

Husk, hver og en har et ansvar for å se til at en selv følger de reglene som er satt. Og er man i tvil skal det henges opp rutiner under arbeidsplassbesøket slik at ingen skal være usikre på hva som gjelder.