Gruppebesvarelser tillitsvalgt seminar OSA

Publisert av Linda 10.11.2021

I skjemaet under fører dere inn gruppa besvarelse. Det er ingen begrensning i hvor mange tegn dere skriver så dere kan velge selv om dere ønsker besvarelse med punkter eller om dere ønsker å besvare mer utfyllende. Om dere har problemer med innsendelse av skjemaet eller andre tekniske ting ta kontakt med gruppelederen til gruppa eller Øystein Wiik eller Linda Amundsen. 

Gruppearbeid besvarelse tillitsvalgt seminar

Her fører gruppa inn sin besvarelse under hvert spørsmål. Hvert spørsmål kan besvares med kulepunkter eller mer utdypende om man ønsker det.