Vi støtter bussjåførene! - Oslo Bygningsarbeideres Forening

Publisert av Ola 21.09.2020

Tariffoppgjøret i år har ikke først og fremst vært prega av koronapandemien, men av NHOs steile holdning og mangel på forhandlingsvilje. Alle forhandlingsdelegasjonene har vært møtt med leksa null, null, null.

Støtte-Bygning
Fellesforbundet avd 600, Bygningsarbeidernes fagforening er derfor ikke overrasket over at arbeidsgiverne også tok med seg denne forhandlingsposisjonen inn i meklingen på bussjåførenes overenskomst. Bussjåførene har sakket akterut lønnsmessig til tross for løfte fra arbeidsgiverne om at de skulle nærme seg industriarbeiderne. Arbeidsgiverne ville ikke innfri dette. I tillegg har mange sjåfører såkalte delte skift, noe som innebærer at de må ta fri midt på dagen og i praksis være på jobb 70 timer, men få betalt for halvparten. Arbeidsgiverne ville ikke gå med på bedre arbeidsvilkår. Derfor måtte bussjåførene gå til streik!
Det er tøft og modig gjort av bussførerne å gå til arbeidskamp i denne situasjonen. Vår forening vil bidra det vi kan for at kampen deres skal lykkes og vil også oppfordre våre lokale klubber til å støtte dere.