Uttalelse - Trekk Oljefondet ut av okkupasjonen

Publisert av Ola 03.06.2021

Uttalelse vedtatt på Fagforbundet Oslos representantskap 3. juni 2021

Trekk Oljefondet ut av okkupasjonen-fordøm Israels overgrep mot palestinere
Under Israels bombingen av Gaza våren 2021, mistet 243 palestinere livet,66 av disse var barn. 15000 familier har mistet sine hjem, og over en halv million mennesker har ikke tilgang til strøm.
Når Israel bomber Gaza,vil sivilbefolkningen rammes. En palestinsk sivilbefolkning som harlevd i over et halvt århundre under okkupasjon, krig, fattigdom og isolasjon. En traumatisert befolkning som er sviktet av det internasjonale samfunnet.
Under den siste tids bombing av Gaza har det internasjonale samfunnet vært mer fokusert på Israels rett til å forsvare seg, heller enn å se hvordan Israel bevisst nører opp og provoserer frem angrep fra Hamas. Idenne historiefortellingen er man nødt til å være bevisst på hvilke interesserog motivasjoner som styrer Israel. Israel ønsker å ha full kontroll over Jerusalem, og ønsker ingen inndeling i øst-og vest-Jerusalem. Dette vises gjennom deres handlinger i Sheikh Jarrahi øst-Jerusalem og andre palestinske nabolag, der palestinske innbyggere blir trakassert og kastet ut av sine hjem. Samt Israels ønske om at det internasjonale samfunnet skal anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og symbolsk flytte sine ambassader dit.

Historien viser oss at Israel ikke ønsker fredsavtaler, definerte grenser eller en tostatsløsning. Gjennom en offensiv bosetterpolitikk, undergraves tostatsløsningen ogen fredelig koeksistensmed Palestina. De ønsker, gjennom å gjøre livet til palestinere så ulevelig som mulig, å fjerne Palestina fra kartet. Dette er det internasjonale samfunnet nødt til å anerkjennedersom vi skal kunne prate om løsninger, virkemidler og hvordan vi skal kunne bidra til et fritt Palestina.

Fagforbundet Oslo krever en oppheving av blokaden av Gaza,en fullstendig tilbaketrekking av alle Israelske styrker fra Vestbredden og Øst-Jerusalem og en annerkjennelse av grensen fra 1967. Dette i tråd med FNs resolusjon242 som også innebærer anerkjennelse av Øst-Jerusalem som Palestinas hovedstad, retten til retur for millioner av Palestinere som lever som flyktninger i dag og et uavhengig Palestina som kontrollerer sine egne grenser og styrer sin egen økonomi og befolkning.

Det internasjonale samfunnet må fordømme Israel for sinefolkerettsstridige handlinger gjennom sanksjoner som boikott,de-investeringerogpolitisk press. En gjennomgang av beholdningen til Oljefondet viser at Oljefondet investerer i 64 selskaper sommedvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter på okkupert palestinskområde. Fagforbundet og Norsk Folkehjelp ønsker å få slutt på norsk støtte til Israels okkupasjon av de palestinske områdene og har lansert en kampanje for å få Oljefondet ut av selskaper som medvirker til dette.

Fagforbundet Oslo oppfordrer alle våre medlemmer til å gå inn på https://wtools.fagforbundet.no/oljefondet/. Ved å signere elektronisk sender du en personlig beskjed til Oljefondet, Finansdepartementet, Etikkrådet og Finanskomiteen for å legge press på disse aktørene til trekke Oljefondets investeringer ut av selskap som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter på okkupert område.

Stopp okkupasjonen nå. Oljefondet ut av okkupasjonen. Ingen fred uten frihet for det palestinske folk!