Uttalelse til støtte for oppsagte tillitsvalgte ved Schindler Heis

Publisert av Ola 02.12.2020

osa_logo
OSA gir sin fulle støtte til Heismontørenes fagforening og og heismøntørene i Schindler-saken.

Schindler driver nå systematisk fagforeningsknusing ved å sparke tillitsvalgte som de mener er brysomme. I ett ryddig arbeidsliv trengs et system av tillit – ikke mistillit og misbruk av makt.
Hvis heisbransjen skal videreutvikles på en god måte for samfunnet, må Schindler og andre bedrifter satse på de ansatte gjennom godt trepartssamarbeid.


OSA krever at Schindler straks setter de tillitsvalgte tilbake i jobb og gjenoppretter ett godt samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Oslo, 2.12.2020