Uttalelse Reformert AFP OSA

Publisert av Sores Yuzer 02.02.2022

Uttalelse: Reformert AFP, godkjent på årsmøte til OSA 27.01.2022.
Uttalelse OSA AFP