Uttalelse Qatar VM

Publisert av Ola 15.11.2022

Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) står i solidaritet med fremmedarbeiderne i Qatar.

Per i dag er det omtrent 2 millioner fremmedarbeidere som bor og jobber i Qatar. Flere undersøkelser viser at disse har lange og tunge arbeidsdager uten fri, samt dårlige og skitne boforhold. I tillegg har arbeidsgivere hatt rett ved lov til å holde igjen både pass og lønn. Over flere år har det blitt dokumentert gjentatte brudd på menneskerettighetene.
Med tildelingen av Fotball VM 2022 i 2010 økte fokuset på de qatarske myndigheters manglende beskyttelse ovenfor fremmedarbeidernes arbeids- og boforhold, og det ble satt et stadig økende press mot å bedre disse vilkårene. Ved gjentatte forsøk på å «renvaske» anklagene stiller store kjendiser opp i reklamer for å dempe den negative oppmerksomheten Qatar og fotball VM får i media.

I 2021 avdekket likevel Amnesty-rapporten Reality check 2021: A year to the 2022 World Cup at Qatar ikke har fulgt opp avtaler som skal sikre fremmedarbeidere gode lønns-, arbeids- og boforhold. Det ble også rapportert om at over 15 000 fremmedarbeidere har mistet livet i arbeid relatert til fotball VM, og at det trolig er enda høyere mørketall i forbindelse med store bygge- og utviklingsprosjekter rundt om i hele landet.

Det er for sent å flytte eller avlyse fotball VM, men vi kan vise vår solidaritet og avsky til arrangementet ved å ikke se på TV-sendingene. NRK og Tv2 har opphavsrettigheter til arrangementet i Norge og vi kan avstå fra å se sendingene som blir sendt.. Den økonomiske belastningen NRK, Tv2 og andre kanaler blir påført ved mangel på seertall vil være avgjørende for FIFA i fremtidens valg for fotball VM.

Hele arrangementet er tildelt og gjort mulig ved grov korrupsjon i blant annet Qatar, Frankrike, FIFA og UEFA. Vi anbefaler alle å se dokumentarer eller lese tidsskrifter som belyser problemet med at Qatar ble valgt som arrangør.

For rettighetene til fremmedarbeiderne i Qatar, for de som har mistet livet sitt og for de som er påført skade livet ut.

Boikott fotball VM i Qatar!


Arbeidsutvalget i OSA

NRK TV – Qatar-VM: skittent spill 

Leder 5/2022 – Josimar