Uttalelse om Ruters forslag til rutekutt

Publisert av Sores Yuzer 24.03.2021

Oslo Sporveiers Arbeiderforening er sterkt imot rutekutt som er foreslått av Ruters styre.

Kutt i kollektivtilbud samtidig som Oslo går inn med hard satsning i kollektivtrafikken er feil retning å gå. Befolkningsveksten i regionen er økende og det er behov for økt satsing på kollektivtrafikk. Dette er vedtatt politikk. 

Kutt i kollektivtilbudet med 5-10% vil gå hardt ut over ansatte i Sporveien, inkludert Unibuss. Hele arbeidslinja i Sporveien vil bli rammet av dette: buss, trikk, t-bane, renhold, billettkontroll, verksted, administrasjon og infrastruktur.  

At Ruter ikke kan se seg selv i speilet og vurdere kutt i eget selskap er skremmende. Driftskostnaden Oslo har med selskapet Ruter nærmer seg en milliard. Vi mener det er store gevinster å hente ved gjennomgang av økonomien i administrasjonsselskapet Ruter. 

Like skremmende er det at vedtaket i Ruterstyret er unntatt offentlighet og dermed forsøkt unndratt offentlig diskusjon.

Oslo, 24.3.2021

Styret i Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Ansattrepresentanter bedriftsforsamlingen Sporveien
Ansattrepresentanter Styret Sporveien

 

osa_logo